Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur kan Norra Masthugget utvecklas för att skapa en attraktiv stadsmiljö?

Publicerad

Hur kan Norra Masthugget i Göteborg utvecklas för att skapa en attraktiv stadsmiljö där ekonomiska, sociala och ekologiska värden samspelar? Det har Göteborgs stadsmuseum och Centrum för konsumtionsvetenskap undersökt på uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor. Resultaten presenteras i rapporten Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget.

Utgångspunkten har varit resultaten från ett tidigare projekt där Kommersen i Norra Masthugget undersöktes. Kommersen är en byggnad som inrymmer bland annat en loppmarknad. Resultaten visade att Kommersen, som byggnad och verksamhet sammantaget, omfattar ett flertal värden som relaterar till flera av Stadsbyggnadskontorets uppställda mål för området.

Syftet med Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget är att ta utgångspunkt i de värden som Kommersen representerar och diskutera hur de kan förstärkas och expandera i Norra Masthugget. I rapporten analyseras Norra Masthuggets platskaraktär med en modell som består av variabler som sociala villkor (demografi), ekonomi, mål- och policydokument, politisk kontext, materiell miljö, kulturella värdesystem och institutionella villkor (t.ex. verksamheter i området).

Projektet genomfördes i samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum och Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs Universitet under perioden november 2013-februari 2014. Uppdragsgivaren var Göteborgs Stadsbyggnadskontor och projektet finansierades av Älvstranden AB och Riksbyggen.

Läs rapporten Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget
Läs Bilagor till rapporten som innehåller underlag


Projektgruppen har bestått av:

Från Göteborgs stadsmuseum: Ylva Berglund (projektledare), Daniel Gillberg, Anna Reuter Metelius samt Isabella Samuelsson och Hanieh Namvar som i samband med sin praktik på bidragit med materialinsamling. Anette Lindgren var  bebyggelseantikvarisk referensperson.

Från Centrum för konsumtionsvetenskap: Helene Brembeck (projektledare) och Niklas Hansson.

För mer information kontakta:
Niklas Hansson: niklas.hansson@cfk.gu.se eller 031-786 59 90