Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur kan kunskapsintensivt entreprenörskap bidra till hållbar utveckling inom sjöfartsklustret?

Publicerad

Ethan Gifford, forskare i innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle, har fått 660 000 kr i forskningsmedel från Adlerbertska forskningsstiftelsen. Medlen går till projektet ”Knowledge intensive entrepreneurship and smart specialization in the maritime cluster: Innovation strategies for sustainable development”.

Bild
Foto på Ethan Gifford
Ethan Gifford
Foto: Jeffrey Johns

Syftet med projektet är att berika teorin och praxis för kunskapsintensivt entreprenörskap (KIE) och hur det specifikt bidrar till framtida uppfyllande av mål för hållbar utveckling. Forskningen kommer att behandla olika strategiska möjligheter för KIE-företagen och för politiska aktörer för att förbättra smart specialisering och hållbarhetsrelaterade resultat. Detta görs genom att genomföra kvalitativa intervjuer med nya och framväxande företag i Västsvenska sjöfartsklustret, samt med politiska aktörer och multinationella företag som är verksamma inom detta område.

Adlerbertska forskningsstiftelsen tilldelade totalt  2 313 000 kr till  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för vetenskaplig forskning inom temat Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv.