Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2018

Publicerad

Humanistiska fakultetsstyrelsen har beslutat att utse två hedersdoktorer 2018: Johnny Hagberg och Charles Burnett.

– Jag är glad att kunna visa på humanioras stora bredd med utseendet av två hedersdoktorer med just text och språk i fokus. Professor Burnetts forskning om översättning och historisk spridning av texter pekar på hur dagens vetenskap är beroende av andra kulturer och språk. Kyrkoherde Hagbergs arbete har sin utgångspunkt i att blottlägga olika lager av identitetsskapande genom förändring av kyrka och kultur inom en specifik region, säger Marie Demker, dekan vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Teologie hedersdoktor 2018

Johnny Hagberg, kyrkoherde (emeritus) i Järpås församling, har utsetts till Teologie hedersdoktor 2018.

Johnny HagbergJohnny Hagberg har under många års tid i egenskap av ordförande för Föreningen för Västgötalitteratur och som ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap ansvarat för utgivning av vetenskapliga antologier, monografier och urkunder vilka genom att bidra till förståelsen av Västergötlands och Skarastiftets äldre kultur- och kyrkohistoria givit mycket värdefulla bidrag till svensk och västsvensk humanistisk forskning.

– Att bli utnämnd till hedersdoktor betyder väldigt mycket för mig och det hade jag aldrig kunnat drömma om. Det betyder att mitt arbete blivit uppskattat. Utnämningen ger energi och inspiration för ytterligare arbete med utgivningar och texter, säger Johnny Hagberg.

Just nu håller han på att planera för utgivning av nummer 100 i en av skriftserierna, som beräknas utkomma nästa år.

– En av de kommande böckerna handlar om Johan Henriksson Rytter, som efter krigstjänst blev landshövding i Älvsborgs län och kommendant i Göteborg. Han avled år 1644 och begravdes i Stora Levene kyrka. Det blir en antologi där flera författare medverkar.

Filosofie hedersdoktor 2018

Charles Burnett, professor i islams inflytande i Europa genom historien vid The Warburg Institute, University of London, har utsetts till Filosofie hedersdoktor 2018.

Charles BurnettCharles Burnett, verksam vid det välrenommerade Warburg Institute i London, är en internationellt ledande forskare med en osedvanligt bred profil inom klassisk filologi, filosofi- och vetenskapshistoria. Hans forskning är särskilt inriktad på medeltidens idéutveckling och i synnerhet på överföringen av vetenskaps- och filosofihistoriskt relevanta texter från det arabiskspråkiga området till det latinspråkiga Västeuropa.

Burnetts vetenskapliga produktion är anmärkningsvärd såväl ur kvalitativt som kvantitativt perspektiv samtidigt som han är välkänd för sin exceptionellt goda samarbetsförmåga. Banden till Göteborgs universitet, liksom till andra nordiska universitet, återspeglar hans kollegiala förhållningssätt till det internationella forskarsamhället.

Både Charles Burnett och Johnny Hagberg kommer att medverka och ta emot sina insignier vid den årliga doktorspromotionen i Svenska Mässan den 19 oktober.

Foto på Johnny Hagberg: Eddie Rudolfsson
Foto på Charles Burnett: The Warburg Institute