Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hon ska analysera undervisning i "sexualmoral" för nyanlända

Publicerad

I Danmark infördes nyligen obligatorisk undervisning i "dansk sexualmoral" för alla som söker uppehållstillstånd i landet. Nu ska Kristine Køhler Mortensen på institutionen för svenska språket under de kommande två åren studera denna undervisning i ett projekt finansierat genom Danmarks Frie Forskningsfond.

Vill förstå hur sexuellt beteende knyts till nationalitet

Forskningsprojektet har fått namnet 'Sexual Integration': Sexuality in Global Migration och kommer att starta redan i mars 2019. Kristine Køhler Mortensen förklarar.

- Syftet med studien är att visa på vilket sätt sexuellt beteende knyts till kultur och nationalitet, och varför särskilda uppfattningar om vad som utgör intimitet uppfattas som viktiga och avgörande för integration i ett senmodernt västerländskt samhälle.

Diskursanalys och etnografisk analys

Projektet är finansierat genom ett post-dokstipendium och kommer vara tvådelat i sin utformning. Tanken är att det ska kombinera både textbaserad diskursanalys och praktikorienterad etnografisk analys.

- Diskursanalysen kommer att utföras genom en större analys av massmediedebatten, policyhandlingar och de läromedel som används i undervisningen. Förhoppningen är att analyserna ska klargöra de ideologiska grunder som kan vara orsak till kravet på just en sådan här utbildning för de som söker uppehållstillstånd, säger Kristine Køhler Mortensen.

I den andra delen av projektet kommer Kristine att undersöka hur det ser ut i klassrummet och vilka metoder som används i undervisningen. Detta kommer att ske genom en fyra månader lång etnografisk studie på ett flyktingboende i Danmark.

- Under besöken på flyktingboendena kommer jag att studera lärarnas tillvägagångssätt och hur studenterna tar emot den undervisning som ges. Observationerna kommer att kombineras med djupintervjuer med både lärare och studenter.

Danmarks Frie Forskningsfond finansierar forskningsprojekt inom alla vetenskapliga områden. De inriktar sig främst på projekt som bygger på forskarens eget initiativ och som förbättrar kvaliteten och internationaliseringen av dansk forskning.

Fakta om projektet

Titel: 'Sexual Integration': Sexuality in Global Migration
Ansvarig: Kristine Køhler Mortensen
Finansiering: post-dokstipendium från Danmarks Frie Forskningsfond