Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hon forskar om texten på dödahavsrullarna

Redan som femåring fastnade Kamilla Skarström Hinojosa för Gamla testamentet. I dag både undervisar och forskar hon om det, och ägnar sig särskilt åt dödahavsrullarna.

Under hela läsåret – höstterminen 2015 och vårterminen 2016 – vikarierar Kamilla Skarström Hinojosa som lektor i Gamla testamentets exegetik. Det handlar till stor del om textanalys av Gamla testamentet, men också om judiska skrifter som Talmud och Mishna, och texterna på dödahavsrullarna.

porträtt kamilla skarström hinojosaUndervisningen innebär både att belysa texterna som historiska dokument och deras innehåll.

– Det här är texter som både berättar en historia och har en historia. Det kan man fundera kring: vad är det för historia som berättas, och på vilka sätt kan man bedöma från vilken historisk period en text kommer? Hur har texterna har kommit till? Vi studerar också texterna som litteratur, tittar på genre och olika litterära markörer, och dessutom studerar vi dem som heliga skrifter, religiösa urkunder för olika religioner, säger Kamilla Skarström Hinojosa.

Läste mustiga berättelser i Barnens Bibel

Redan som femåring i Alingsås fastnade hon för Barnens Bibel, trots att hennes familj inte var kyrklig.

– På den tiden, 70-talet, var det inte censurerat på samma sätt, man fick läsa lite mustigare berättelser också!

Hon minns till exempel berättelsen om kung Salomo, som var känd för sin stora vishet. I Gamla testamentet berättas om ett tillfälle när två kvinnor har fött varsitt barn, sover i samma säng och råkar ligga ihjäl det ena barnet. Efteråt har båda anspråk på att det överlevande barnet är deras, och Kung Salomo ska döma vem som ska få det.

– Ingen av dem ger sig, och till slut säger han: ”då tar jag ett svärd och delar barnet på mitten så att ni får halva var”. Då säger den som är mamma till barnet: ”nej, gör inte det, låt henne få det i så fall!”. Då låter han henne få barnet. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det där var oerhört fascinerande, det fastnade i mig som femåring. I dag finns berättelsen inte kvar i Barnens Bibel, den anses för våldsam.

Har jobbat med översättningen av dödahavsrullarna

Kamilla Skarström Hinojosas intresse för Bibeln hängde kvar. Hon läste en masterexamen i teologi vid Göteborgs universitet, utbildade sig till präst och flyttade till Stockholm, där hon bland annat har jobbat med översättningen av dödahavsrullarna till svenska. De senaste åren har hon varit doktorand vid Umeå universitet, och jobbat på en avhandling som nu börjar bli färdig.

Även den handlar om dödahavsrullarna: Kamilla Skarström Hinojosa gör en läsning av en av en av de viktigaste texterna därifrån. Texten har använts för att rekonstruera historien bakom den judiska grupp, eller ”sekt” som den kallas, som tros ha bott på platsen där dödahavsrullarna hittades.

– Genom texten kan vi se vad de trodde och hur de förhöll sig till varandra, vad de hade för regler och lagar och hur de tog in nya medlemmar. Men de historiska rekonstruktioner som har gjorts av den här gruppen stämmer inte alltid med texterna. Därför är min ansats att göra en inomtextlig läsning av en av de här skrifterna, där jag så långt det går försöker att bortse från de historiska rekonstruktionerna och i stället försöker förstå texten i sin egen värld.