Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Diagram över förtroende för bland annat Folkhälsomyndigheten
Länkstig

Högt förtroende för Folkhälsomyndigheten och 1177

Publicerad

81 procent av svenskarna hade förtroende för Folkhälsomyndigheten och 72 procent hade förtroende för 1177 Vårdguiden enligt SOM-undersökningen om coronaviruset

Under april, maj och juni genomfördes den extrainsatta SOM-undersökningen om coronaviruset. En stor del av undersökningen handlar om förtroende för olika aktörer. Idag publiceras en förtroenderapport för flera av de myndigheter som kan sägas vara särskilt kopplade till pandemin.

Väldigt högt förtroende för Folkhälsomyndigheten och 1177

I undersökningen svarade 81 procent att de hade förtroende för Folkhälsomyndigheten. Hela 43 procent svarade dessutom att de hade ett mycket stort förtroende. Endast 6 procent av de svarande hade litet förtroende. Kvinnor och högutbildade hade i högst utsträckning förtroende för myndigheten. Partipolitiskt sticker Centerpartister ut som mest förtroendefulla och Sverigedemokrater som minst förtroendefulla.

Trots hård belastning och långa väntetider hade svenskarna i maj till juni 2020 även ett väldigt högt förtroende för 1177 Vårdguiden, som är en tjänst från Sveriges regioner. 72 procent uttryckte ett stort förtroende för 1177 varav 29 procent ett mycket stort sådant.

Bild
Diagram över förtroendet för bland annat Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden
Förtroendebalans för några särskilt berörda myndigheter under pandemin

För att redovisa förtroende använder SOM-institutet ofta balansmått, så kallad förtroendebalans. Förtroendebalansen är andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende och kan därmed variera mellan +100 och -100. Folkhälsomyndigheten hade en förtroendebalans på +75 och 1177 vårdguiden +67.

Förtroende för andra aktörer under pandemin

Andra myndigheter som mättes var MSB med en förtroendebalans på +49, Socialstyrelsen (+33), Försäkringskassan (-6) samt Arbetsförmedlingen (-22). Förtroendet för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mäts regelbundet i de nationella SOM-undersökningarna och de senaste resultaten visar inte på några större förändringar i bedömningarna av dessa myndigheter.

SOM-undersökningen om coronaviruset studerade även förtroende för andra centrala samhällsinstitutioner som sjukvården, regeringen och olika medieaktörer. Dessa, och många andra resultat finner du på www.gu.se/som/corona

Om undersökningen
  • Undersökningen genomfördes i tre vågor mellan 14 april och 28 juni 2020.
  • Urval: slumpmässigt urval av 6000 personer boende i Sverige i åldrarna 16-85 år.
  • Nettosvarsfrekvensen var 44 procent.
  • Alla resultat presenteras i rapportform på www.gu.se/som/corona