Bild
Zehra Sayed
Zehra Sayed, forskare på Gothenburg Research Institute
Foto: Hillevi Nagel
Länkstig

Hennes forskning om internationella samarbeten uppmärksammas

Publicerad

Vilka är utmaningarna när utländska företag söker sig till Sverige för att samarbeta med olika företag? Det studerar forskaren Zehra Sayed på Gothenburg Research Institute (GRI). Nu får hon ett forskningsstipendium på 400 000 kronor från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för sitt projekt.

För att internationalisera svenska innovationer har det traditionellt sett skett genom att svenska storföretag etablerat sig på utlandsmarknader. Det här har förändrats. I dag söker sig istället många utländska företag till Sverige för att samarbeta med nystartade high tech-företag. 

Det sker dock inte alltid friktionsfritt.

I projektet Utmaningar vid samarbete i internationella innovationsnätverk studerar forskaren Zehra Sayed på GRI vilka utmaningar som måste hanteras för att samarbetet ska bli framgångsrikt. Hon bygger sin studie på intervjuer för att få svar på hur företagen hittar samarbetspartners, hur samarbeten är strukturerade, hur institutionella skillnader påverkar och även hur den här typen av samarbeten utvecklas på sikt. 

I projektet Utmaningar vid samarbete i internationella innovationsnätverk studerar forskaren Zehra Sayed på GRI vilka utmaningar som måste hanteras.

Nu får Zehra Sayed 400 000 kronor för det här forskningsprojektet från stiftelsen Familjen Knut & Ragnvi Jacobsson. Det här är en  stiftelse som de senaste åren delat ut stipendier till framgångsrika forskare och entreprenörer verksamma i Sverige. 

– Jag är jätteglad, säger hon.

– Det känns väldigt tillfredsställande, och på personligt plan så innebär det här stipendiet att jag kan bedriva forskning som ligger mig så nära om hjärtat.