Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Heldag med fokus på forskning inom religionsvetenskap

Under torsdagen hölls en heldag om forskning inom ämnet religionsvetenskap och teologi. Samtliga anställda fick möjlighet att presentera sitt arbete och få respons från externa granskare.

– Det kändes som en nystart för ämnet, säger religionsvetaren Daniel Enstedt.

porträtt på hela gruppen

Teori och metod, kärlek, etik, sexuellt våld, evolution och humor – många olika områden togs upp när religionsvetare och teologer vid Göteborgs universitet samlades för en ämnesdag om forskning torsdagen den 24 maj.

Många nyanställda

Utgångspunkten var att kollegerna insett att de mest pratar om utbildning när de ses, mer sällan om forskning.

– Efter en del pensionsavgångar är vi plötsligt i en sits där merparten av våra 17 anställda är relativt nyanställda, vilket är en unik situation i ämnets historia. Alla 17 kan inte känna varandra, och inte känna till varandras forskning – när vi har träffats har vi oftast pratat utbildning. Jag har saknat insikten i vad vi alla gör forskningsmässigt, säger Daniel Enstedt, lektor i religionsvetenskap och en av arrangörerna.

– Det låter som en självklarhet att träffas inom ämnet och diskutera forskning, men vi har aldrig gjort det förut, inte på det här sättet, säger ämnesordförande Daniel Andersson.

Korta forskningspresentationer

Varje medarbetare hade på förhand fått skicka in tre artiklar till kollegiet, och under ämnesdagen fick sedan varje person 15 minuter på sig att presentera sin forskning inför gruppen.

Kolleger från ett annat forskningsområde inom religionsvetenskap och teologi kommenterade presentationerna, och i slutet av dagen hölls en gemensam diskussion om bland annat forskningsstrategier och ansökningsprocesser.

– Det var respektfullt och konstruktivt, säger Daniel Enstedt.

Tre externa granskare

Utöver kollegiet hade tre externa granskare från universiteten i Uppsala, Köpenhamn och Bergen bjudits in för att bedöma presentationerna och artiklarna. De kommer att lämna skriftliga utlåtanden i efterhand, förutom muntliga kommentarer som gavs redan under torsdagen.

– Jag fick uppfattningen att de var imponerade både av forskningens bredd och djup, säger Daniel Andersson.

– Kommentatorerna såg flera broar mellan de olika ämnena som vi kanske inte riktigt hade sett förut, det var väldigt intressant att få syn på dem, säger Daniel Enstedt.

Positiv respons

Syftet med dagen var att skapa en lägesbild över den pågående forskning som finns inom ämnet i Göteborg, att blicka framåt och reflektera över olika möjligheter.

Ämnesdagen kommer att följas upp, förmodligen redan i höst. Dessutom har flera andra ämnen på fakulteten redan visat intresse för att arrangera liknande dagar.

– Vi har fått väldigt positiv respons från hela kollegiet, säger Daniel Enstedt.

Bild: Johanna Hillgren