Bild
Porträtt Ulla Carlsson
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Hedrande källkritikpris till Ulla Carlsson

UNESCO-professor Ulla Carlsson (JMG) får hederspris från Internetstiftelsen och Källkritikbyrån för sitt outtröttliga arbete med att stärka alla medborgares medie- och informationskunnighet (MIK).

Idag, måndagen den 14 mars delas källkritikpriset Det gyllene förstoringsglaset ut till organisationer eller personer som bidrar till att förbättra det kritiska tänkandet bland barn och ungdomar i skolan.

I år går det till SVT:s Lilla Aktuellt, Thomas Nygren, professor i didaktik vid Uppsala universitet och Ulla Carlsson vid JMG får ett särskilt hederspris. Motiveringen lyder:

Ulla Carlsson är en förkämpe och forskare, som outtröttligt arbetat för att stärka alla medborgares medie- och informationskunskap. Genom sin yrkesgärning har hon lyckats förmedla både vikten av källkritik och yttrandefrihet, samt kunskaper om medielandskapets betydelse för upplysta och kunniga medborgare i en demokrati.”

Många utmaningar

– Det är oerhört hedrande att få detta pris i ett sammanhang som så starkt betonar vikten av källkritik – det i en tid då vi står inför så många utmaningar, konstaterar hon.

Under sin långa yrkesgärning har hon fått många utmärkelser, både nationellt och internationellt, och blev 2015 utsedd till UNESCO-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik placerad vid JMG, Göteborgs universitet.

– Men för mig är det särskilt hedrande att få ett pris från aktörer som i praktiken verkligen arbetar med källkritik och lärande, fortsätter hon.

Bakom priset står Internetsstiftelsen och Källkritikbyrån, tidigare Viralgranskaren.

– Det är organisationer och grupper som gör ett imponerande arbete och ofta ligger steget före andra.

Ställs på sin spets

Prisutdelningen sker på ett event online med fokus på skolbarnens digitala liv och dess källkritiska utmaningar. Det riktar sig till alla som är intresserade av källkritik och alla som på något sätt jobbar med källkritik, barn och unga. Enligt Ulla Carlsson frågor som verkligen ställts på sin spets idag:

– Källkritik är alltid viktig – så har det varit sedan massmediernas intåg, men för varje större teknikskifte har behovet av källkritik accentuerats. Det har blivit särskilt påtagligt med digitaliseringen av medier och de stora plattformarna på nätet. Nu i den tid som är när demokratin är under verkligt hot ställs frågorna på sin spets och det behövs en kraftsamling.

– Det pågår ett regelrätt krig i Ukraina där Ryssland har invaderat landet. Ett krig som även i högsta grad är ett medie- och informationskrig. Journalistiken är en måltavla. Vi bevittnar censur, desinformation, påverkanskampanjer – yttrandefriheten är minst sagt inskränkt. Vad kan vi då lita på?

Skolbibliotekens viktiga roll

Hon betonar att en väl utvecklad källkritisk blick krävs i mötet med medierna idag, i synnerhet för barn och unga. Skolan och de viktiga skolbiblioteken har en avgörande betydelse:

– Källkritik är en del av det demokratiska lärandet som behövs för att kunna delta aktivt i samhället. Och det finns mycket att förbättra, men det ställer krav på politiska beslut och på prövning av inte minst skolans och bibliotekens roll. Det är exempelvis obegripligt att det inte ställs krav på att skolbiblioteken ska vara bemannade – skolbiblioteken som är centrala för elevernas förmåga till källkritik.

Text: Cajsa Malmström

Läs mer

om priset och mottagarna i artikel från Internetstiftelsen och Källkritikbyrån: https://internetstiftelsen.se/nyheter/det-gyllene-forstoringsglaset-till-kallkritikshjaltar-i-skolan/?fbclid=IwAR1Yr327EiBZA3jSncQ1EC638Ka9ry4sf8y6_sfUfUsYWFZiPoa5j-XMN8I

Juryn bakom Det gyllene förstoringsglaset:

  • Åsa Larsson, Källkritikbyrån
  • Jack Werner, Källkritikbyrån
  • Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen
  • Björn Appelgren, Internetstiftelsen