Länkstig

Hanna Borgblad och Daniel Tyskbo får Wallanderstipendier

Publicerad

Hanna Borgblad och Daniel Tyskbo får varsitt stipendium om 1725 000 kr för sina framstående avhandlingar. Stipendierna ger dem möjlighet att forska på heltid under tre år.

Konstnärliga arbetsmarknader

Bild
porträtt Hanna Borgblad
Foto: Malin Tengblad

Hanna Borgblad ska forska om konstnärliga arbetsmarknader genom att studera de konstnärliga utbildningarna och genom vilka praktiker studenter förbereds att bli professionella konstnärer. Hon kommer även att titta på hur de studenter som närmar sig examen och som har tagit examen under Coronapandemin förhåller sig till de utmaningar som uppstått eller blivit förstärkta i kultursektorn till följd av pandemin.

-Jag är dels personligen superglad över möjligheten att få forska i tre år under de här fantastiska premisserna, dels är jag jätteglad över att stiftelsen vill finansiera forskning om konstnärliga arbetsmarknader, vilket har blivit än mer angeläget med tanke på krisen i kultursektorn, säger Hanna.

Hanna disputerade 2019 på avhandlingen "Exchangification of art: transforming street art into market products"

Digital teknologi inom sjukvården

Bild
porträtt Daniel Tyskbo
Foto: Malin Tengblad

Daniel Tyskbo ska bygga vidare på sin forskning om introducering och användning av sofistikerad digital teknologi, till exempel AI, i olika sammanhang men kanske framför allt i hälso- och sjukvården. Det läggs oerhört mycket resurser på detta och förhoppningarna om och möjligheterna, att förbättra och utveckla vården är stora. Däremot uppstår ofta problem vid introduceringen av teknologin med oväntade konsekvenser som följd. Det blir viktigt att både beskriva och analysera vilka anpassningar som behövs för att teknologin ska fungera i praktiken. 

Det är en ära att få ta emot ett sånt här stort och prestigefullt stipendium. Jag ser det dels som en uppskattning av min tidigare prestation men även en tro gällande min framtida potential. Det ger en unik möjlighet och frihet att få fortsätta forska inom viktiga och intressanta områden, säger Daniel.

Daniel disputerade 2020 på avhandlingen A Hybrid Operating Room in the Making - Coordinating the lntroduction and Use of New Technology

Om Wallanderstipendiet

Wallanderstipendier delas ut av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stipendierna går till unga, nydisputerade forskare och ska göra det möjligt att fortsätta att utvecklas och meritera sig under sina tidiga år som akademiker. Stipendiet täcker tre års forskning på heltid.