Länkstig

Handelsprofessor utsedd till ledamot i beredningsgrupp vid Vetenskapsrådet

Publicerad

Professor Christian Ax vid Företagsekonomiska institutionen har utsetts till ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper.

-Det känns både hedrande och ansvarsfullt att få vara med och bedöma ansökningars vetenskapliga kvalitet och forskningens potential, säger Christian Ax, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Christian Ax är ledamot i beredningsgruppen HS-B vars huvuduppgift är att bedöma, betygssätta och rangordna ansökningar för forskningsfinansiering inom företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, statistik och demografi. Lista över ledamöter i beredningsgruppen HS-B

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Varje år stödjer Vetenskapsrådet svensk forskning med ca 7 miljarder kronor.