Bild
Porträtt på Anders Omstedt
Anders Omstedt, professor emeritus i oceanografi, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Han vill öppna våra sinnen för havet

Publicerad

Den 4 september är det release för Anders Omstedts nya bok A Philosophical View of the Ocean and Humanity. Boken visar hur vetenskap och konst kan kopplas samman för att öka vår medvetenhet om tillstånden i havet och för att förändra det mänskliga beteendet. Vi ställde tre frågor till författaren.

Boken är skriven genom två stora perspektiv: ett analytiskt och vetenskapligt, samt ett intuitivt och konstnärligt. Varför är det viktigt att ha båda dessa perspektiv?

– Genom att förena de olika perspektiven tänker vi bredare, och därmed också bättre. Det är en process som universiteten bör lära ut: att väcka förundran, och nyfikenhet i olika tankebanor. Tvärvetenskap, där vi traditionellt sätter ihop forskare från olika discipliner, räcker inte idag när vi står inför så stora utmaningar. Istället måste vi själva lära oss att tänka bredare och öppna oss för andra perspektiv än dem vi själva brinner för.

Hur går det till när du ger havet en röst?

– Det är ett samspel mellan det vetenskapliga perspektivet och den konstnärliga intuitionen, där jag utifrån min intuitiva och konstnärliga kunskap tolkar de bilder som havet ger mig. Till exempel får jag en bild av en död fågel som är fylld med plast och som därför inte fått den näring den behöver. Havet skickar mig denna bild som jag tolkar som en metafor för ett mentalt mänskligt problem där vi inte får den inspiration vi behöver för förändring. Man kan också säga att jag ställer viktiga vetenskapliga frågor till min intuition, och så låter jag min intuition verka för att hitta nya fruktbara tankebanor.

Vad hoppas du uträtta med denna bok?

– Jag ser boken som ett möjligt initiativ till en viktig diskussion om ett förändrat förhållningssätt gentemot havet. År 2050 kommer en stor del av världens befolkning att bo i städer, där konsekvensen kan bli ökat missbruk och främlingskap inför naturen. Hur vi skapar en bättre relation till havet är därför helt centralt och under kommande 10 år starkt prioriterat av FN.

Välkommen på digital bokrelease den 4 september, läs mer och anmäl dig här!