Länkstig

Han gör det nordiska kulturarvet tillgängligt

Timothy Tangherlini

Dansk mytologi, digitalisering och koreansk punkrock – forskaren Timothy Tangherlini har många strängar på sin lyra. Men som gästprofessor hos Centrum för digital humaniora är det fullt fokus på databaser för nordisk litteratur och folklore.

Timothy Tangherlini föddes i Danmark, son till en dansk mor och en amerikansk far. Vid fem-sex års ålder flyttade familjen till USA, men danskan behöll han. Senare kom också intresset för dansk folklore och han har under åren både studerat och arbetat i Danmark.
– Danskan har varit en del av min barndom. Jag läste även danska i USA och sedan blev jag doktorand med fokus på dansk folklore.

Fångar upp okända fiskar

Sedan ett par veckor tillbaka är Timothy Tangherlini gästforskare vid Centrum för digital humaniora och förutom att delta i verksamhetens aktiviteter, arbetar han också med två projekt. Det ena är en databas för litteratur där man kan söka efter nyckelord, citat och avsnitt ur danska böcker och få fram okänd litteratur som berör samma ämnen – men även få sökresultat på språk som liknar danska, som svenska och norska.
– Det är som att kasta ut ett fisknät och så fångar du in andra ord i texter som du inte känner till. För en litteraturhistoriker är detta viktigt, att få reda på om det finns det andra texter som jag borde känna till. Här tittar vi också på om vi kan använda det faktum att svenska, norska och danska har mycket gemensamt. Vi kan arbeta tvärs igenom de här språken, säger Timothy Tangherlini.

Han håller som bäst på att utforma en modell för att denna databas ska kunna användas som sökmotor, inte bara för litteraturhistoriker och litteraturkritiker, utan även inom skolan och för den intresserade allmänheten. Vid Centrum för digital humaniora har Timothy Tangherlini kontakt med andra forskare som intresserar sig för fältet, men även Chalmers är inkopplade. Det behövs teknisk hjälp för att få sökmotorn att fungera.
– Problemet är att det kräver så mycket datakraft att den ”fastnar”. Det är ett avancerat verktyg och vi behöver skapa en tillräckligt kraftig maskin.

Oändlig källa till kunskap

Det andra projektet är folklore i Skandinavien. Det finns olika arkiv för svensk, norsk, dansk och isländsk folklore men som inte kommer allmänheten till del.
– Det finns mängder med stoff som har inte varit tillgängligt för folk. Vi gör det tillgängligt.

Timothy Tangherlini demonstrerar en databas som han har arbetat på under många år, där han har lagt in information om olika mytologiska väsen i Danmark under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Här kan man söka efter historier om vättar, tomtar och häxor, men också få information om dåtidens händelser i byarna. Sökmotorn hjälper till att hitta liknande händelser i andra samhällen.
– Den säger att ”om du gillar det här, borde du gilla det här”. Vad var det för liknande historier som hände där? Ju mer kontext vi har desto bättre förstår vi, säger Timothy Tangherlini.

Digitala humanister

Sökmotorn gör det möjligt för många olika vetenskaper att tillgodogöra sig information. Databasens innehåll är som en mix av antropologi, geografi, historia, etnologi och kulturvetenskap. Detta gör att den kan vara till stor nytta även för skolelever.
– Att de kan navigera runt och klicka på olika historier gör det mer levande och spännande än en traditionell tillgång till material. De kan navigera i de här samlingarna på ett helt annat sätt. De kan läsa, skriva, tänka kritiskt, säger Timothy Tangherlini.

När studenterna så småningom ska ut på arbetsmarknaden är de digitala kunskaperna en stor fördel.
– Det är möjligt att arbeta med litteratur och historia med verktyg som gör dem mer tillgängliga. De digitala metoderna gör det möjligt att forma en mer komplex historisk rörelse. Många har glömt historieskrivningen.


Fakta Timothy Tangherlini
Timothy Tangherlini är gästforskare vid Centrum för digital humaniora i en månad. I vanliga fall undervisar han i folklore, litteratur och kulturstudier vid University of California. Han är professor vid den skandinaviska sektionen och institutionen för asiatiska språk och kulturer. Dessutom är han med i ett centrum för medeltids- och renässansstudier, religionsvetarprogrammet samt fakultetsmedlem i ett centrum för koreanska studier och ett centrum för europeiska och eurasiska studier. Under sina studier deltog han i ett projekt där han studerade shamaner i Sydkorea och han har även forskat kring koreansk indierock, punk och ”k-pop”.