Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbar logistik - rapport från frukostworkshop 12 november

Publicerad

Centre for Retailings frukostworkshop på temat Hållbar logistik samlade ett 20-tal personer från handel och ekonomi. Workshopen leddes av Catrin Lammgård, forskare vid Företagsekonomiska institutionen med inriktning mot logistik. En av Handelshögskolans gästprofessorer Cathy Macharis presenterade en studie av ett försök i Bryssel.

Urbanisering, digitalisering och förändrade konsumtionsmönster är stora utmaningar för framtidens hållbara logistik i städerna. För hållbara lösningar krävs nya metoder och samverkansformer.

På vilka olika sätt kan man minska transporternas påverkan på miljön? Det är givet att det bästa är att minska behovet av transporter, men man kan också optimera transporter för lägre hastighet, byta till andra transportslag för att försöka komma ifrån vägtransporter och göra mer hemleveranser. Det är bara några exempel då det också kan handla om användning av alternativa motorer och högre fyllnadsgrad i de transporter som görs. I ett större perspektiv handlar det också om verksamheters planering – var placerar man verksamheter och hur organiserar man dem?

Transportinköpspanelen
Catrin Lammgård är engagerad i projektet Transportinköpspanelen som är ett samarbete mellan IVL, Chalmers och Göteborgs universitet. Transportinköpspanelen följer företags sätt att köpa transporttjänster genom en återkommande enkät och har bland annat som mål att göra transportinköp till en strategisk fråga så att företagen får ökat fokus på transporteffektivisering. Inte helt oväntat har inköpare högst på sin önskelista att varan levereras till rätt plats, i rätt tid och till ett bra pris. Från 2003 till 2012 har miljöhänsyn klättrat högre upp på inköparnas kravlista.

Exempel på försök att effektivisera transporter

  • Cathy Macharis presenterade ett försök från Bryssel som bygger på mobil depå och där det var transportföretaget TNT som deltog i försöket. TNT körde en stor lastbil till en plats i den centrala Bryssel och därifrån distribuerades alla varor med cykel till företag och konsumenter.
  • I samband med OS i London 2012 arbetade man med nattleveranser, något som också är testat i Bryssel. Det är något som kan vara svårt att genomföra på grund av olika restriktioner i städerna bland annat när det gäller buller.
  • I Göteborgs stad finns Stadsleveransen som är en gemensam mikroterminal där gods samlas för enhetlig leverans som körs ut till butikerna i en elbil med släp. Motsvarande finns också i London för Regent Street. Ofta startar det här upp som försök som finansieras med projektpengar, men när det ska gå över till ordinarie verksamhet är handlarna inte alltid så pigga på att vara med och betala.

Slutsatser
Det finns många olika försök på gång och transporteffektivisering är en fråga som kommer allt högre upp på företags agenda. Det krävs att företrädare för handeln, staden och akademin utvecklar ny kunskap tillsammans.