Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hallå där Jonas Nilsson, ny doktorand på SWEMARC...

Publicerad

…vilka forskningsfrågor kommer du att titta på inom vattenbruket?
Jag är ännu mycket tidigt i mitt avhandlingsarbete och mina forskningsfrågor är därför inte fastställda ännu. Min avhandling går för tillfället under arbetsnamnet ”Förvaltning av hållbara näringar: exemplet akvakultur” och jag kommer titta på hur man genom rättsliga strukturer och konstruktioner kan gynna s.k. hållbara näringar.

Vad har du studerat tidigare vid Göteborgs universitet?
Jag studerade juristprogrammet här i Göteborg mellan 2009 och 2014. Då fokuserade jag främst på transporträtt men hamnade genom sjörätten i marina förvaltningsfrågor och detta ledde senare till ett arbete på juridiska institutionen som projektassistent och senare vikarierande adjunkt. Där arbetade jag inom olika forskningsprojekt, bl.a. om båtbottenfärg, vattenuttag och vattenbruk, med undervisning och inom det maritima klustret.

Vad var det som lockade dig att hoppa på tjänsten som doktorand vid SWEMARC?
Jag har sedan slutet av min studietid varit intresserad av att doktorera och har haft efter min studietid förmånen att få arbeta inom olika forskningsprojekt. Under denna tid började jag intressera mig för vattenbruk och de många rättsliga frågorna som näringen väcker. Just SWEMARC är en fantastisk plattform för forskning inom området med sin tvärvetenskapliga ansats och den breda och djupa kunskap inom flera fält som samlats inom ramarna för projektet.

Vad ser du behöver göras för att marint vattenbruk ska kunna expandera i Sverige?
Jag tror att svaret är mångbottnat och återfinns i allt från förbättrad och billigare teknik till attityder och regleringsfrågor. Vad det gäller mitt område har tidigare utredning framförallt pekat på dyra, tidskrävande och avskräckande förvaltningsmekanismer i fråga om tillstånd och tillsyn som främsta orsak till vattenbrukets uteblivna expansion. Det är en god utgångspunkt i jakten på svaret.