Länkstig

Hallå där Johan Woxenius, en av författarna till Logistikens grunder

Publicerad

Boken Logistikens grunder har kommit ut i en fjärde upplaga. Professor Johan Woxenius är en av författarna till boken som har bearbetats och uppdaterats med nytt material.

porträtt Johan WoxeniusVad har du skrivit om i Logistikens grunder?
-Jag har reviderat de inledande kapitlen om godstransporter och trafikslagen och de avslutande om förpackningar och lastbärare, intermodalitet, nätverk, terminaler, hållbarhet och specialgods.

Vad är nytt i denna upplaga?
-Hela boken har bearbetats och statistik, text, bilder, referenser har uppdaterats samt nya trender introducerats. Miljöaspekter är numera integrerade i de flesta kapitlen. Några kapitel har fått stryka på foten, andra slagits samman och några bär nya namn med bredare fokus då terminologin har ändrats genom åren. Exempelvis heter kapitlet om farligt gods numera specialgods och behandlar också överstort, temperaturkänsligt, stöldbegärligt och lättfördärvligt gods.

Hur kan yrkesverksamma ha nytta av boken?
-Boken är skriven för att fungera som lärobok i grundkurser i logistik, men också för fortbildning och som referensverk. Den som börjar arbeta med logistik men har annan utbildningsbakgrund kan lära sig mycket genom självstudier. Logistiker som växlar inriktning, till exempel från ett åkeri till en speditör som driver terminalnätverk, kan läsa in sig på olika teman i boken.

Mer om Logistikens grunder

Logistikens grunder av Kent Lumsden, Gunnar Stefansson, Johan Woxenius
Länk till mer information om boken på Studentlitteraturs webbplats

FOTO: Anders Andersson