Bild
Kvinna genomför ett utandningstest under överssende av en forskningssjuksköterska
Undersökningarna för H70 är omfattande och tar en hel dag i anspråk för deltagarna. Bilden togs 2015.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

H70-studierna får fortsättning tack vare finansiering från Familjen Kamprads stiftelse

Publicerad

Länge var det oklart när H70-studierna skulle kunna fortsätta med en nästa kohort, 50-talisterna. Genom ett bidrag på tio miljoner kronor från Kampradstiftelsen kan nu befolkningsstudien börja ta in forskningspersoner födda på 1950-talet.

Bild
porträttbild Ingmar Skoog
Ingmar Skoog.
Foto: Johan Wingborg

– Det är fantastiskt roligt att vi fått finansiering så att H70-studierna kan fortsätta. Det betyder mycket för en rad forskare, från nästan alla fakulteter vid Göteborgs universitet, som är involverade i studier som baseras på H70, säger Ingmar Skoog, som är professor i psykiatri med inriktning mot socialpsykiatri och epidemiologi vid Sahlgrenska akademin och föreståndare för Centrum för hälsa och åldrande (AgeCap).

Han fortsätter:
– Finansieringen innebär att vi kommer kunna se om åldrandet fortsatt att förbättras även för 50-talisterna. Under 1950-talet hade folkhemmet etablerats på allvar, med ett bättre välfärdssystem och längre skolgång, och det ska bli spännande att se hur åldrandet ser ut för den generationen.

Ett års förberedelser

Bild
Sjuksköterska mäter kvinnas längd mot en vägg
Den senaste studien gjordes på 70-åringar födda 1944 och kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder. Vissa grupper har följts upp ända tills deltagarna är 100 år.
Foto: Johan Wingborg

Under året kommer ansvariga för H70-studierna att anpassa formulär, besluta exakt vilka undersökningar som ska genomföras och se till att få det etiska tillståndet för studien på plats.

Den första H70-studien genomfördes 1971, med 70-åringar födda 1901. Den nya kohort som kan börja undersökas under nästa år blir den sjunde i ordningen, och de göteborgare som då kallas till undersökningar kommer vara födda 1952-1953.

– Vi har kvar grundläggande undersökningar, som gör att vi kan jämföra olika generationer med varandra, men för varje kohort anpassas undersökningarna för att det ska vara relevant. I den första undersökningen fick deltagarna exempelvis svara på frågor om de hade varmvatten hemma och om de hade vattenklosett inomhus eller utedass på gården. Idag är de frågorna meningslösa, men istället frågar vi om moderna aspekter som användning av internet och smarta telefoner, säger Ingmar Skoog.

Bild
Gripförmåga eller handstyrka mäts
I H70-studierna undersöks alla delar av äldres liv, såsom sociala nätverk, fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, funktions- och tankeförmåga, personlighet, kostvanor, fysisk aktivitet och arbete.
Foto: Johan Wingborg

Undersökningarna för H70 är mycket omfattande och kostsamma. Medlen från Kampradstiftelsen innebär att de ansvariga forskarna kan påbörja arbetet med att planera den nya inklusionen, men måste avvakta med specialundersökningar med till exempel magnetkamera som förhoppningsvis kan göras när mer finansiering är på plats.

50-årsjubileum

I år är det 50 år sedan H70-studierna inleddes, och medarbetare på AgeCap diskuterar just nu hur jubileet borde firas. Centrumbildningen finansieras med universitetsgemensamma medel inom satsningen Ugot Challenges, som löper ut 2022.

Klart är att forskningen om åldrande vid Göteborgs universitet väcker stort intresse, och får stort genomslag i samhället:

– Ett exempel är betänkandet om senior arbetskraft som presenterades för socialförsäkringsministern i slutet av förra året. Sju av de 21 rapporter i betänkandet är skrivna av forskare inom vårt forskningscentrum. AgeCap har varit en stor succé, som skapat många nya fakultetsöverskridande samarbeten, konstaterar Ingmar Skoog.