Bild
Väg kantad av höstlöv.
Foto: Patrick Tomasso, Unsplash.
Länkstig

GU:s forskning om korruption och demokrati är excellent

Publicerad

Vetenskapsrådet har under åren 2020-2021 genomfört en pilotutvärdering av statsvetenskaplig forskning i Sverige. I expertpanelens rapport får forskningen om korruption och demokrati vid Göteborgs universitet omdömet excellent när det gäller vetenskaplig originalitet, betydelse och stringens.

Vetenskapsrådets nya utvärderingsmodell syftar till att bedöma kvalitén på svensk forskning och genomslag i ett internationellt perspektiv, och har nu testats på ämnet statsvetenskap. Modellen tar hänsyn till både forskningens kvalitet och forskningens betydelse i samhället. I utvärderingen ingår 14 svenska lärosäten.

Den forskning som experterna tittat närmare på vid Göteborgs universitet är den som bedrivs inom Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Program on Governance and Local Development (GLD), Quality of Government-institutet (QoG), Valforskningsprogrammet samt Varieties of Democracy-institutet (V-Dem).

Både Qog-institutet, som forskar om korruption och samhällsstyrningens kvalitet, och V-Dem som forskar om demokrati och demokratisering får omdömet excellent när deras forskning granskats.

– Det är förstås mycket glädjande att få ytterligare ett kvitto på att det bedrivs excellent och världsledande forskning här vid Statsvetenskapliga institutionen, säger prefekten Mikael Gilljam. Det förra kvittot vi fick var den stora utvärderingen RED19 där vi utifrån vår forskning beskrevs som en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Europa.

Utvärderingen genomfördes av en oberoende expertpanel bestående av sex internationella ämnesexperter och två nationella experter. De har bedömt forskningens kvalitet med stöd av extern läsning av ett urval av publikationer, och dess betydelse utanför akademin med stöd av fallstudier.

Så här ser utlåtandena ut för det som utvärderats inom det statsvetenskapliga forskningsområdet vid Göteborgs universitet:

 • Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR)
  Impact: Good/Contributing Research: Good (2/2)
 • The Project on Gender, Governance and Representation – Malawi, 2016 vid Program on Governance and Local Development (GLD)
  Impact: Very Good/Contributing Research: Excellent (3/4)
 • Quality of Government-institutet (QoG)
  Impact: Excellent/Contributing Research: Excellent (4/4)
 • Valforskningsprogrammet
  Impact: Very good/Contributing Research: Very Good (3/3)
 • Varieties of Democracy-institutet (V-Dem)
  Impact: Excellent/Contributing Research: Excellent (4/4).

En intressant slutsats i rapporten är att forskningskvalitet och samhällsbetydelse är starkt sammankopplade. De lärosäten vars forskningskvalitet inom statsvetenskap är hög är också framgångsrika i att nå ut med sin forskning såväl brett som till särskilt relevanta grupper.

AV: Anna-Karin Lundell