Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på förskolebarn i Uganda.
Foto: Mostphotos.
Länkstig

GU-professor deltar i Unesco-arbete om förskola för alla

Publicerad

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har blivit inbjuden av Unesco att delta i en grupp som ska ta fram en strategi för FN:s globala mål om att alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet. Den 16 december har gruppen sitt första möte.

Bild
Porträtt på Ingrid Pramling Samuelsson.
Ingrid Pramling Samuelsson.
Foto: Johan Wingborg

– Coronapandemin har visat hur sårbart samhället är om inte förskolan fungerar. Det har fått Unesco att agera och inleda arbetet med att ta fram en global strategi för alla barns tillgång till en förskola av god kvalitet, säger Ingrid Pramling Samuelsson.

FN har satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål 4 handlar om rätten till utbildning. Det innehåller i sin tur flera delmål, bland annat mål 4.2 om att ”senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan”.

Ny global strategi för att stärka förskolan

I en policyrapport slår dock Unesco fast att förskolan i ett globalt perspektiv är den svagaste länken i utbildningssystemet och att man behöver ta fram en tydlig strategi för att få fart i arbetet.

– Det finns mycket forskning som visar att grunden för lärande läggs i förskolan. Det barnen missar i förskolan får samhället betala dyrt för senare. Därför tjänar alla – barn, familjen och samhället – på att vi satsar på de yngsta barnen. Det är det Unesco har tagit fasta på, säger Ingrid Pramling Samuelsson.

Ingrid Pramling Samuelsson innehar sedan 2008 en Unescoprofessur inom barns tidiga lärande och hållbar utveckling. Hon var också under sex år ordförande i den internationella organisationen för barns rätt till förskola (OMEP) och har deltagit i många globala forskningssamarbeten om förskola.

Experter från hela världen ska ingå i arbetsgruppen

I arbetsgruppen som ska ta fram strategin kommer det att ingå experter från hela världen.

– Det känns förstås roligt att få vara med. Jag kommer att kunna bidra med det som handlar om förskolans innehåll och kvalitet, säger Ingrid Pramling Samuelsson.

– Jag kommer också att driva förslaget att Unesco ska initiera ett ”decennium för tillgång till förskola av god kvalitet”, alltså att det strategiska arbetet kommer att pågå i tio år. Det här är ju inget som går att lösa över en natt.

Den 16 december möts gruppen för första gången. Den föreslagna strategin ska sedan presenteras för ansvariga ministrar i världens länder i slutet av januari, för att därefter implementeras.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling.
Mål nr 4 är "God utbildning för alla".
Det inkluderar mål "4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet: Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan."