Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GU djupt oroat över president Trumps verkställande order om immigration

Publicerad

Göteborgs universitet. Foto: Nina Romanus  Göteborgs universitet är djupt oroat över president Trumps verkställande order om ett tillfälligt inreseförbud till USA. Förbudet gäller människor från sju länder, vars befolkning i huvudsak är muslimer, samt för flyktingar. Ordern får omedelbara och allvarliga konsekvenser för den fria rörligheten, för grundläggande principer om alla människors lika värde och får långtgående konsekvenser för människors liv.

Internationellt utbyte och samarbete är fundamentalt för högre utbildning och forskning. Den verkställande ordern medför därför förödande effekter för forskningen och för den fria akademin, liksom för studenters, lärares och forskares rörlighet. Presidentordern utgör därmed orättfärdiga ingrepp i människors liv och är ett direkt hot mot den det globala kunskapssamhället.

Göteborgs universitet vänder sig starkt mot detta beslut och uppmanar president Trump att med omedelbar verkan ta tillbaka beslutet.

Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet
Helena Lindholm, prorektor vid Göteborgs universitet