Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCCs patientrepresentanter berättar varför personcentrerad vård är viktigt för dem och dig i ny broschyr

Omslaget till broschyren Personcentrerad vårdAtt personcentrerad vård medför mycket positivt och därmed är något alla bör känna till vill GPCCs personråd för patienter och närstående tala om. Därför gör de det i samband med Vad är viktigt för dig?-dagen 9/6, med ett informationsmaterial riktat till vanligt folk, som nu sprids till i första hand patient- och närståendeorganisationer, men kan användas av alla.

- Dagens svenska hälso- och sjukvård brister i både bemötande och patientinvolvering, säger Malin Högberg och Hans-Inge Persson, ledamöter i GPCCs personråd för patienter och närstående. Internationella undersökningar visar detta och många enskilda personer vittnar om att vården inte lyssnar på dem och att de själva måste lägga ner mycket tid och kraft på att samordna sin egen eller sina närståendes vård. Vi vill informera svenska folket om att det finns ett alternativ; personcentrerad vård och vad den skulle kunna innebära för dem. Personcentrerad vård vinner mark i vården och har nu dessutom precis lyfts fram som ett av tre centrala mål i regeringens inriktning för en nära och tillgänglig vård. Personcentrerad vård har patientens/personens egen kapacitet och behov i fokus i partnerskap med den professionella vården, och tillsammans skriver man en hälsoplan.

Malin och Hans-Inge är ledamöter i det personråd bestående av patient- och närståenderepresentanter som har funnits på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC sedan 2016. Rådets ledamöter har på en rad olika sätt bidragit med sin erfarenhet och expertis, till exempel på konferenser och som medförfattare till texter som läroböcker, och nu som initiativtagare och skapare av det material som släpps idag. Lina Dahlin, också från rådet, kommer att berätta om det när hon medverkar på Sveriges kommuner och landsting SKRs webbsänding med anledning av Vad är viktigt för dig?-dagen, som är gratis och öppen för alla.

Vanligt folk bör få höra om personcentrerad vård

Att gemene man generellt inte kände till vad personcentrerad vård är var något personrådet tidigt uppmärksammade. Lösningen blev att under en rad workshops arbeta fram det informationsmaterial som nu släpps. Man hoppas främst att patient- och anhörig/närståendeorganisationer ska sprida broschyren till sina medlemmar, genom att till exempel lägga ut den på sina webbsidor och inkludera den i PDF-format i sina nyhetsbrev och medlemstidningar. Sist i broschyren står adressen till en webbsida där fördjupad information finns för den som önskar. Det kommer även att gå att beställa tryckta broschyrer.

- Vi vill egentligen berätta för alla vad personcentrerad vård är, att det är en framväxande rörelse som innebär mycket positivt och att det är något som kommer att påverka dem framöver då vi alla blir patienter eller närstående någon eller ett flertal gånger i livet, berättar Håkan Hedman, ordförande i personrådet, och även ordförande i Njurförbundet. Vi vänder oss därför i detta första steg till patient- och närståendeorganisationerna, men även andra som kan använda materialet får gärna göra det.

Forskning visar på positiva effekter av personcentrerad vård

Forskning från bland annat GPCC visar att personcentrerad vård gör skillnad. Främst för att patienter känner sig tryggare och nöjdare när de får en mer sammanhållen personcentrerad vård. De får också en snabbare återhämtning och slipper uppsöka vård lika ofta.

FAKTA:

Personcentrerad vård införs redan i vissa vårdverksamheter, kommuner och regioner i Sverige, och är en central del i regeringens nya proposition för en närmare och mer tillgänglig vård som bygger på den statliga utredningen om Sveriges framtida goda och nära vård.

”Vad är viktigt för dig?”-dagen har funnits sedan 2014. Initiativet kommer från Norge och har sedan dess spridits till över 50 länder i världen. Syftet med dagen är att fokusera på ett personcentrerat förhållningssätt, som börjar med att ställa öppna frågor till patienten, och att lyssna.

LÄNK TILL BROSCHYREN OCH WEBBSIDAN: www.gpcc.gu.se/patient

KONTAKT:
Håkan Hedman hakan@famhedman.se 0707-181670
Hans-Inge Persson hans-inge.persson@outlook.com 0702-247605
Malin Högberg rutmalin@icloud.com 0704-533143
 

TEXT: Jeanette Tenggren Durkan, texten får användas fritt.