Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC-forskare sprider personcentrerad vård internationellt i Sydafrika och Vietnam

Ly Thi Thao, Nguyen Thi Van Anh and Nguyen Thi Hong Dao. De är sjuksköterskestudenter år 4 vid Hanoi Medical School. Foto: Ida Björkman.Många GPCC-forskare är engagerade i internationella samarbeten och utbyten. Två exempel på sådana som har skett nyligen är Stefan Nilssons projektstart i Sydafrika och Ida Björkmans lärarutbyte i Vietnam.

Samarbete Sverige-Sydafrika med syfte att utveckla ett webbverktyg som stöttar barn att få personcentrerad vård

I maj var GPCC-forskare Stefan Nilsson i Stellenbosch, Sydafrika där projektet Shared decision-making in a multicultural society: supporting children with cancer with symptom management startades upp. Det är ett treårigt program som samlar fyra universitet/högskolor i Sverige och fyra universitet i Sydafrika.

Målsättningen med programmet är att utveckla ett webbverktyg som stöttar barn att få personcentrerad vård. Webbverktyget är ett kommunikationsstöd som kommer att underlätta för infångandet av patientens/barnets berättelse, som i sin tur blir ett underlag till partnerskapet. Utgångspunkten är att universell design främjar ett barnperspektiv i den personcentrerade vården. Projektet är ett så kallat STINT-program. STINT står för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning och inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

- Projektet är ett samarbete mellan flera universitet och högskolor i Sverige och Sydafrika, förklarar Stefan Nilsson. Det är också en samverkan mellan flera sjukhus i båda länderna. Ett sådant här multikulturellt och multiprofessionellt projekt ger unika möjligheter att utveckla kommunikationsstöd för barn med cancer. Jag ser fram mot att få genomföra detta projekt.

Stefan Nilsson med projektgrupp i SydafrikaPå bilden ses: från vänster övre raden:
Ensa Johnson (P.I.), PhD, University of Pretoria, Anneli Schwarz, Fil. Dr, SÄS, William Jobe, Fil. Dr, Högskolan Väst, Juan Bornman, Prof., University of Pretoria, Tomas Lindroth, Fil. Dr, Högskolan Väst / Göteborgs universitet, Katarina Karlsson, Fil. Dr, Högskolan i Borås, Portia Bimray, PhD, University of Western Cape, Stefan Nilsson (P.I.), docent, Göteborgs universitet, Gunilla Thunberg, docent, Göteborgs universitet, Khetsiwe Dlamini-Masuku, PhD student, University of Pretoria, Angelica Wiljén, doktorand, Södra Älvsborgs Sjukhus, Jonas Bergquist, Prof., Uppsala universitet.
Foto: Anställd på Devonvale Golf & Wine Estate

Personcentrerad etik, praktik och evidens på schemat under lärarutbyte i Hanoi

I juni var GPCC-forskare Ida Björkman gästlärare på Hanoi Medical School där hon undervisade om personcentrerad etik, praktik och evidens. Detta utbyte finansierades av Erasmus.
- Även om utmaningarna för Vietnams sjukvårdssystem skiljer sig från Sveriges var intresset för personcentrerad vård stort, berättar Ida. Framförallt var de nyfikna på personcentrerat preventivt och promotivt arbete då de saknar en utbyggd primärvård och den som finns har medborgarna låg tilltro till.

Bilden högst upp visar Ly Thi Thao, Nguyen Thi Van Anh and Nguyen Thi Hong Dao. De är sjuksköterskestudenter år 4 vid Hanoi Medical School. Foto: Ida Björkman.