Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC-forskare får VR-anslag

Publicerad

Tre forskare med ledande ställning inom GPCC har fått medel från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2021.

Philip Moons, Mari Lundberg och Axel Wolf, som alla är forskare med ledande ställning inom GPCC och som leder en rad forskningsprojekt på området personcentrerad vård och rehabilitering har fått VR-anslag.

Philip Moons har fått 2,4 miljoner kronor för Utvärdering av ett digitalt övergångsprogram för stödja unga med långvariga tillstånd: Digi-STEPSTONES.

Mari Lundberg har fått 2,4 miljoner kronor i 3 år för projektet Get Back - Ett hälsofrämjande personcentrerat prehabiliteringsprogram med avsikt att optimera resultatet av elektiv ryggkirurgi för patienter med störst risk för ohälsa.

Axel Wolf har fått 5,5 miljoner kronor för projektet Dags att byta ut opioider som en hörnsten inom modern anestesi? Effekterna av person-centrerad opioidfri anestesi på kognition och fysisk återhämtning efter fetmakirurgi.