Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgsdatabas del av en nationell samordning av forskningsinfrastrukturen med stöd av Vetenskapsrådet

Publicerad

Vetenskapsrådet (VR) beviljar 750 000 kronor till projektet ”SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning” inom ramen för VR:s utlysning av medel till samordning av individbaserade databaser inom medicin och samhällsvetenskap 2015.

Projektet består av fem parter vid olika lärosäten/myndigheter med historiska befolkningsdatabaser: Demografiska databasen (Umeå universitet), Skånes ekonomiska och demografiska databas (Lunds universitet), SweCens-databasen (Riksarkivet, Stockholm), Rotemansarkivet (stadsarkivet i Stockholm), samt Göteborgs Befolkningspanel (avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan, GU). Samordningsprojektet leds av Elisabeth Engberg, Umeå. Göteborgsdatabasen förestås av Christer Lundh.

Projektets syfte är att samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Avsikten med samordningen är skapa en gemensam databasstruktur, gemensamma principer för dokumentation och för kodning av den information som finns i databaserna, enligt internationell standard. En gemensam webbportal kommer också att byggas upp under samordningsperioden, med information om de ingående databaserna och på sikt också med möjlighet för forskare att själva ladda ned data för analys. Därigenom skapas en harmoniserad databasinfrastruktur, som radikalt kommer att förbättra möjligheten till att bedriva jämförande forskning med befolkningsdata, både i Sverige och internationellt. Avsikten är att SwedPop år 2017 ska utgöra en samordnad nationell infrastruktur som stimulerar, möjliggör och förenklar forskning på svenska befolkningsdata för forskare inom många vetenskapsområden, och som kan få långsiktigt infrastrukturstöd från VR.