Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gemensamma enheter för administrativt stöd skapar komplexa relationer

Publicerad

Styrningen av gemensamma organisatoriska enheter som erbjuder administrativt stöd, så kallade Shared Service Center, skapar flerpartsförhållande och komplexa relationer. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Antalet Shared Service Center har ökat inom den offentliga sektorn under de senaste tio åren. Gustaf Kastberg, docent vid Förvaltningshögskolan har under tre års tid följt införandet och utvecklingen av ett Shared Service Center inom en kommunal verksamhet. Syftet med studien var bland annat att se vilka styrproblem som uppkommer i denna typ av organisationer.

Intervjuer har genomförts med medarbetar, nämnden och användare för att få en bred bild. Vid den kommun som studerats infördes ett Shared Service Center för gemensam IT-service och administrativ service genom en omorganisation där fem olika verksamhetsområden slogs ihop till en enhet. Gustaf kunde i sin studie se en komplex bild av relationerna växa fram där de olika parterna förändrade sina roller till varandra.

- Man pratar ofta om att Shared Service Center skapar ett tvåpartsförhållande, men inom offentlig sektor såg jag ett flerpartsförhållande mellan utförarorganisation, beställarorganisation och användarorganisation. Denna typ av relationer skapar utrymme för missförstånd och konflikter. Därför finns ett behov av styrning, menar Gustaf Kastberg.

En ny styrmodell infördes för att skapa möjlighet att följa upp verksamheten och se till att man levererade mot målen. Men styrningen skapade i vissa situationer problem snarare än att lösa dem.

- Du behöver ha en ödmjukhet inför styrningens begränsningar. Exempelvis kunde jag se att den styrning mot standardisering som genomfördes för att komma åt kostnadsbiten inte alltid efterfrågades av användarorganisationen. Dessutom uppstod diskussioner kring kostnaderna för exempelvis IT när de synliggjordes, berättar Gustaf Kastberg.

Gustaf Kastberg har i sin tidigare forskning intresserat sig för ekonomi och organisering samt styrning av offentlig sektor. Mycket av hans forskning rör hur man försöker styra över organisationsgränser, mellan organisationsgränser och inom organisationer.