Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gästhantverkarprojekt 2017

Publicerad

Årets gästhantverkarprojekt är ”Sågning med bandsåg på Järseke såg” som genomförs av Collette Coumans samt ”Att hyvla svängt – konvexa profiler” som genomförs av Olof Appelgren.

Collette Coumans kommer i sitt gästhantverkarprojekt att dokumentera sågaren Svenne Hermodsson och hans arbete på sågen i Järseke. Fokus ligger på att dokumentera den kunskap som krävs vid sågning och torkning. Arbetet ska resultera i en rapport som i ord och bild beskriver olika moment av arbetsprocessen med att såga och torka virke, i huvudsak gran, fur och ek. Motiveringen lyder ”Dokumentationen av arbetet vid Järseke såg sätter fokus på ett kompetensområde som är av stor vikt för kulturmiljövården; kompetensen att välja virke i skogen, och att hantera det på ett sätt som kan tillgodose kulturmiljövårdens behov av material med speciella egenskaper. Arbetet lyfter också fram det faktum att allt fler småsågar läggs ned då nuvarnade ägare blir för gamla för att fortsätta, och att kunskapen riskerar att försvinna. Här finns utrymme för en ny generation att ta över, här blir kunskapsöverföring en viktig del.”

Olof Appelgren kommer i sitt gästhantverkarprojekt undersöka hur man hyvlar konvexa profiler. Arbetet är en fortsättning på det gästhantverkarprojekt som han genomförde 2015 då han undersökte konsten att hyvla konkavt och i båge. 2017 års gästhantverkarprojekt ska redovisas på byggnadsvårdens konvent 2017. Resultatet från de båda gästhantverkarprojekten ska sammanställas i en skrift. Motiveringen lyder ”I 1700-talets snickeriarbeten finns gott om detaljer med hyvlade välvda former, såväl i de kyrkliga som profana miljöerna. Olof Appelgren visade i sitt gästhantverkarprojekt 2015 att det är möjligt att med precision och kvalitet, i paritet med originalen, hyvla fram profiler med konkava former samt bågformer. 2017 års gästhantverkarprojekt ger möjlighet till att komplettera de tidigare erfarna färdigheterna med kunskapen om att hyvla profiler i konvexa former, och därmed ge en utökad kunskap om snickarhantverket."