Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gästforskare som studerar Emilie Flygare-Carlén

Just nu är doktoranden Mimi Nielsen från University of Washington gästforskare vid Göteborgs universitet. Hon samlar in material om kvinnliga 1800-talsförfattare och studerar hur debatten gick i tidningarna vid den tiden.

Mimi Nielsen gästar forskningsprojektet Swedish Women Writers on Export in the 19th Century, som leds av Yvonne Leffler och studerar hur svensk skönlitteratur skriven av kvinnliga författare spreds utomlands under 1800-talet.

Nielmimi nielsensen kontaktade Yvonne Leffler redan för flera år sedan för att få hjälp med att påbörja sitt doktorandprojekt om Emilie Flygare-Carlén.

– Att få tillfälle att träffa och prata med Yvonne har verkligen varit till stor hjälp. Det har också varit värdefullt att nu under hösten prata med de andra forskarna i Women writers-gruppen eftersom de ju jobbar med hur kvinnliga svenska 1800-talsförfattare spreds och togs emot utomlands, och delar av min avhandling handlar just om Emilie Flygare-Carléns transnationella mottagande, säger Mimi Nielsen.

Hur Emilie Flygare-Carléns romaner togs emot

Hennes avhandlingsprojekt försöker synliggöra affektens roll i tre av Emilie Flygare-Carléns romaner och i hennes reception: hur böckerna togs emot i svenska, norska, danska, holländska och amerikanska tidningar.

– Den tidiga litterära kritiken är mera en prototyp av dagens kritik. För många kritiker var den affektiva upplevelsen grundläggande för deras syn på estetiskt värde. På så sätt synliggör affekten samtidens estetiska och sociala normer och de existerande schismer mellan mera konservativa och liberala synsätt. Frågan om genus är också central i projektet.

Letar litteraturkritik från 1800-talet

Här i Göteborg har Mimi Nielsen lyssnat på presentationer av Women writers-gruppen och tillbringat mycket tid i universitetsbiblioteket, bland annat med att leta fram relevant litteraturkritik från 1800-talet. Hon har också sökt material som klarlägger vad som händer på publiceringsfronten på 1800-talet när det gäller samtida svensk och utländsk litteratur, hur de litterära debatterna gick och annat stoff som berör mottagandet av kvinnliga författare.

Mimi Nielsen anlände till Göteborg i mitten av oktober och stannar till den 14 december. I vår kommer hon tillbaka för en forskningsperiod mellan den 15 april och 15 juni. Hennes doktorandtjänst är förlagd vid University of Washington i Seattle, där hon hoppas kunna disputera vintern 2018.

Fotnot: I projektet Swedish Women Writers on Export in the 19th Century ingår – förutom projektledaren Yvonne Leffler – Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermansson och Birgitta Johansson.