Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Galna" romankaraktärer behöver inte upplevas så av läsarna

Publicerad

Är huvudkaraktären psykiskt sjuk – eller är det bara vad författaren vill att läsaren ska tro? ”Galna” karaktärer behöver inte alltid upplevas som sådana av läsaren. Den slutsatsen dras i en ny avhandling om tre av den spanske författaren Ramón Hernández romaner.

Sofía García Nespereira

Doktoranden Sofía García Nespereira har analyserat tre av Hernández romaner: La ira de la noche (1970), Eterna memoria (1975) och Pido la muerte al rey (1979). I alla dessa romaner framställs huvudkaraktären som psykiskt sjuk och i två av romanerna är huvudkaraktären även berättare av sin egen historia.

Ramón Hernández skapar ofta en tvetydig osäkerhet kring vad som händer huvudkaraktären, vilket gör att läsaren aldrig kan vara säker på om handlingen bara är inbillad eller om den verkligen äger rum i romanens värld.

– I berättelserna finner vi en karaktär som av sin omgivning ses som galen, men samtidigt ges det signaler som tillåter läsaren motstridiga versioner. Jag undersöker hur texten konstruerar denna tvetydighet och hur Hernández genom olika strategier bjuder in läsaren att tillskriva karaktärerna ett medvetande, säger Sofía García Nespereira.

Uppmanas känna med romanfiguren

Den textnära analysen visar hur romanerna främjar en läsning där läsaren uppmanas att inta karaktärernas position och känna med dem. Detta inverkar på läsarens uppfattning av karaktärens påstådda galenskap, som därigenom blir problematiserad.

– Läsarna behöver alltså inte alltid uppleva dessa karaktärer som galna.

Genom olika textuella verktyg erbjuds minst två sätt att tolka det som har med karaktärens mentala tillstånd att göra. Att sjukdomen går att ifrågasätta kan bli ett sätt att destabilisera läsarens position, menar Sofía García Nespereira.

– Mina slutsatser kan leda till nya tolkningar av romaner vars huvudkaraktär eller berättare presenteras som galen från början och/eller kan uppfattas som det. Jag hoppas att min avhandling kan bidra till en bredare förståelse av karaktären och berättaren i en historia, där etiketten de många gånger får förhindrar andra, vidare, tolkningar.

Avhandlingen ¿Es que crees que estoy loco? La narración de la conciencia en tres novelas de Ramón Hernández (Tror du att jag är galen? Berättandet av karaktärens medvetande i tre romaner av Ramón Hernández) försvarades vid en disputation den 15 december 2017.

Länk till avhandlingen

Kontakt:
Sofía García Nespereira, tel: 031-786 1786, 0704-885 115, e-post: sofia.garcia.nespereira@sprak.gu.se