Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Framgångsrikt samarbete stärker Ugandas IT-kapacitet

BRIGHT-projektet startade 2016 med målet att förstärka kapaciteten inom IKT i Uganda och skapa förutsättningar för socioekonomisk tillväxt.

Engineer Bainomugisha, projektkoordinator, Swaib Dragule, doktorand, Michel R.V. Chaudron, projektkoordinator.
Engineer Bainomugisha, projektkoordinator, Swaib Dragule, doktorand, Michel R.V. Chaudron, projektkoordinator.

Ett av projektets huvudsyften är att utbilda tio doktorander, något som är på god väg med doktorandprojekt inom e-hälsa, översättning och industrisamarbete.

Projektet finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och är ett samarbete mellan två universitet i Uganda och Göteborgs universitet och Chalmers. Projektet kommer att utöka den akademiska kapaciteten på Makerere University och Mbaara University i Uganda, genom att utbilda tio doktorander.

– Rekryteringen av de blivande doktoranderna var den mest kritiska insatsen i projektet. Vi gjorde intervjuerna i Uganda och hittade lämpliga kandidater. Dessutom hittade vi två handledare för varje doktorand, en i Sverige och en i Uganda, säger professor Michel Chaudron, projektkoordinator på Göteborgs universitet och Chalmers.

Sju av doktoranderna studerar halva tiden i Sverige och är nu halvvägs i sina studier med ett redan ambitiöst antal publikationer.

– Projektet har fått väldigt positiv återkoppling. Vad gäller antal publikationer så är vi ett av de ledande projekten bland Sida:s samarbeten. Vi har runt 25 publikationer, det är ett bra resultat, säger Michel Chaudron.

Tillväxt i fokus

Avsikten med samarbetet är att stärka Ugandas kapacitet inom IKT för att skapa förutsättningar för socioekonomisk utveckling. Lektor Engineer Bainomugisha är projektkoordinator på School of Computing & Informatics Technology vid Makerere University i Uganda.

– Vissa av doktorandprojekten har god potential att förbättra tjänster inom sjukvården, andra projekt påverkar den lokala mjukvaruindustrin. En av studenterna jobbar nära med industrin i Sverige, förhoppningsvis kan de erfarenheterna tillämpas lokalt på plats i Uganda efter projektet, säger Engineer Bainomugisha.

Ett annat projekt försöker möjliggöra automatisk översättning mellan ett av Ugandas femtio lokala språk och engelska.

– All officiell kommunikation i Uganda sker på engelska, viktig information som konstitutionen och lagarna är alla på engelska. Att kunna översätta en del av den informationen till lokala språk hade haft en stor påverkan på hur information når fram till invånarna, säger Engineer Bainomugisha.

Bygger ett internationellt nätverk

Projektet anordnar också så kallade sommarskolor, en veckolång träningskurs som är öppen för alla som är intresserade av mjukvaruutveckling. Den har anordnats tre gånger i Uganda, och ytterligare en planeras för nästa år.

– Vi väljer ämnes som vi tror är akademiskt intressanta eller relevanta för samhället, till exempel IT-kvalitét inom hälsovården, agil systemutveckling, maskininlärning eller datautvinning. Sommarskolorna har lockat folk från andra lokala universitet men även från grannländerna, säger Michel Chaudron.

Ett annat mål för projektet är att koppla ihop forskare i Afrika med globala forskningsnätverk.

– Därför anordnade vi en minikonferens om mjukvaruutveckling i Afrika. Den hölls i maj i Göteborg tillsammans med världens största mjukvarukonferens, ICSE. Forskning är till stor del en social verksamhet där du diskuterar resultat och till och med delar data, metoder och verktyg med andra professorer. Så att ha personliga kontakter är en stor fördel.

BRIGHT-projektet har fått beröm från forskningschefen på Makarereuniversitet, av representanter från den svenska ambassaden och i den externa utvärderingen.

– I Sida:s halvtidsutvärdering lyftes vi fram som ett av de väldigt välpresterande projekten, i avseende på halvtidsförväntningar om studenternas utveckling, antal publikationer, kommunikation och andra aktiviteter för att få vårt nätverk att växa, säger Engineer Bainomugisha.

Fakta om BRIGHT-projektet

FINANSIERING

25 miljoner SEK över fem år (2016-2021) från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

PARTNERS

  • School of Computing & Informatics Technology of Makerere University, Uganda
  • Institute of Computer Science Mbarara University of Science and Technology, Uganda
  • Institutionen för data- och informationsteknik, Göteborgs universitet och Chalmers, Sverige
  • Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet, Sverige

PROJEKTKOORDINATORER

Engineer Bainomugisha, docent vid School of Computing & Informatics Technology, universitetet i Makerere, Uganda

Michel R.V. Chaudron, professor vid institutionen för data- och informationsteknik, Göteborgs universitet och Chalmers, Sverige

Läs mer om resultaten och hitta publikationer på bright.ug