Länkstig

Fortsatt stor framgång för migrationsforskning på Göteborgs universitet

Publicerad

Efter höstens ansökningsbeslut står det klart att Göteborgs universitet återigen haft stor framgång när det gäller beviljade migrationsforskningsprojekt.

Inte mindre än tio projekt har beviljats stöd, och särskilt roligt är att de beviljade projekten återigen har en stor ämnesspridning. Socialantropologi, konst och design, religionsvetenskap, företagsekonomi och utbildningsvetenskap är bara några av de forskningsområden som representeras i årets beviljade projekt.

Universitetet dominerar stort i migrationsutlysning

Göteborgs universitet dominerar stort i Vetenskapsrådets utlysning av projektbidrag för forskning om migration och integration, av totalt tolv beviljade projekt är hela fem från universitetet, vilket är betydligt fler än något annat universitet.

CGMs föreståndare Andrea Spehar är samordnare för kunskapsutbyte mellan beviljade projekt inom forskningsprogrammet. Ett första möte har hållits i november i år, nästa möte är i februari 2020, och kommer att handla om forskningskommunikation.

- Det är naturligtvis extra roligt att så många beviljade projekt finns här på Göteborgs universitet, men jag ser fram emot att välkomna samtliga nya projekt till vårt nästa möte, säger hon.

Lista på beviljade bidrag

Här nedan följer en lista på de migrations- och integrationsforskningsprojekt som fått bidrag i årets utlysningar. Vi gratulerar alla projektledare och medsökande som fått bidrag i årets utlysningar och ser fram emot alla nya samarbeten!

Formas

Erling Björgvinsson, HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk
PLACERAD: Ackommodering av flyktingar och asylsökande och rumslig produktion av gästfrihet och den andre.
2 997 677 kronor

Forte

Lisa Åkesson och Jörgen Hellman, Institutionen för globala studier
Att praktisera integration: Identitet och förhandlingar kring etnicitet, kultur och religion i den svenska vardagen.
4 900 000 kronor

Riksbankens Jubileumsfond

Ulla Eriksson-Zetterquist, Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan
Att öka mångfald och inkludering – globala strategier, utmaningar och konsekvenser
2 810 000 kronor

Vetenskapsrådet

Projektbidrag för forskning om migration och integration

Joakim Berndtsson, Institutionen för globala studier
Migrationskontroll på entreprenad: Utlokalisering av EU:s gränser till Afrika.
4 453 600 kronor

Emma Ek Österberg och Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan samt María José Zapata Campos, Företagsekonomiska institutionen
Förändrade roller och framväxande nätverk. Kommuner som arbetsgivare, upphandlare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration.
ca 5 900 000 kronor

Gabriella Elgenius, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
´Rethinking Integration´: en komparativ studie om det civila samhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige.
3 772 288 kronor

Daniel Enstedt, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige.
5 875 324 kronor

Camilla Orjuela, Institutionen för globala studier
Transnationella liv i förtryckets skugga: Unga i diasporan och kampen om demokratin.
4 375 805 kronor

Projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering

Lena Wängnerud, Statsvetenskapliga institutionen
Att skapa legitimitet i migrations- och asylprocesser: Ett genusperspektiv.
2 828 000 kronor

Utvecklingsforskning, preliminärt beslut

Anja Karlsson Franck, Institutionen för globala studier
How migrants seek protection: Navigating the regular/irregular divide in migration from Myanmar.
4 470 172 kronor

(Vetenskapsrådets utlysning i utvecklingsforskning finansieras av biståndsbudgeten, och resultatet är därför preliminärt fram tills budgeten fastställts i januari 2020.)

Tidigare i år har även följande migrationsforskningsprojekt beviljats bidrag

Martin Harling, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Efter krisen. Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning.
Forte, Arbetslivets utmaningar, Nätverksbidrag 596 000 kronor

Mats Andrén, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Att förstå Europa: enhet, gränser, kriser
Riksbankens Jubileumsfond, RJ Sabbatical, 1 629 000 kronor