Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Fortsatt låg coronahalt i avloppsvattnet

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg ligger kvar på relativt låg nivå. Det visar senaste resultaten och analyserna från Göteborgs universitet.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

– Det är fortfarande ganska lugnt på virusfronten, det är mycket små förändringar jämfört med förra veckan, konstaterar Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, om det aktuella veckoresultatet.

Efter halvårsskiftet har halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg varit inledningsvis låg, sedan stigande under ett par veckor, upp till en nivå över pandemins tidiga toppnoteringar, för att sedan åter sjunka till en lägre nivå.

Den senaste veckomätningen bygger på prover tagna under vecka 31, den 1-7 augusti.

Ett mått på smittoläget

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock successivt minskat i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Entero- och adenovirus

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av enterovirus, som sjönk rejält i förra veckomätningen och nu har sjunkit ytterligare. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.

Halten adenovirus, som ger luftvägsinfektioner och misstänks för att även ge gulsot hos barn, sjunker också i den aktuella veckomätningen av avloppsvatten i Göteborg.