Länkstig

Forskningspengar till Olof Larsson och Markus Johansson!

Publicerad

CERGU-forskare får forskningsmedel.

CERGU gratulerar Olof Larsson (PI) och Markus Johansson som har nyligen fått 3 980 000 SEK från Formas för projektet Identifying capacity shortages preventing a successful EU environmental policy.

Kort sammanfattning: 

Har EU:s medlemsstater den kapacitet som krävs för att leva upp till EU:s klimat- och miljömål? Vilka typer av kapacitet saknas, och hur kan de i sin tur åtgärdas? Dessa är de övergripande frågor detta forskningsprojekt skall besvara. EU är idag en utav världens viktigaste regelskapare inom miljöområdet, men ett alltmer alarmerande problem är att dessa regler inte följs av medlemsstaterna. I detta projekt kommer vi att angripa problemet underifrån och starta i de fall där EU har klarlagt att implementeringen av miljöregler har brustit. Vi kommer att identifiera vilka specifika kapacitetsproblem som orsakat detta, och därefter analysera hur olika sådana problem tenderar att samvariera eller påverka varandra, samt hur de varierar över olika medlemsstater.