Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Katja Kircher
Länkstig

Forskningsöversikt om studiero i klassrummet

Publicerad

Idag den 23 september publicerar Skolforskningsinstitutet en ny översikt om studiero i klassrummet. Annika Lilja, en av de externa forskare som medverkat i arbetsgruppen, svarar på fyra korta frågor.

Bild
Porträtt på Annika Lilja.
Annika Lilja.
Foto: Erika Persson

Varför har ni tagit fram den här översikten?

– Lärare och andra verksamma inom skolan efterfrågar mer kunskap om hur de kan främja studiero. Det är en grundläggande förutsättning för elevers möjligheter att utvecklas och lära, och det är en utmanande del av lärares arbete. Därför finns behov av mer kunskap, säger Annika Lilja, docent i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.

Hur kan lärare främja studiero i klassrummet?

– Det handlar dels om ett förebyggande arbete, dels om att hantera situationer som uppkommer i stunden. Forskning inom fältet visar att arbete med elevers delaktighet och elevaktiva arbetssätt kan vara framgångsrikt liksom att skapa och bibehålla goda relationer med eleverna. Tydliga förväntningar och struktur är också arbetssätt som visat sig vara framgångsrika. Men att främja studiero är komplext och en rad olika insatser krävs.

Vilken roll har skolans organisation?

– Det har vi inte studerat. Det forskningsöversikten fokuserar är lärares arbete i klassrummet tillsammans med sina elever.

Vad ska forskningsöversikten användas till?

– Översikten finns nu för intresserade och vi hoppas att både lärarstudenter, lärare som är nya i yrket och erfarna lärare ska ha nytta av den.

– Översikten kan användas för att bygga upp kunskap om arbets- och förhållningssätt som har betydelse för studiero och den synliggör och sätter ord på erfarna lärares arbete i klassrummen. Genom att ta del av resultatet och reflektera över det i relation till den egna undervisningserfarenheten och de egna eleverna hoppas vi att översikten ska bli en resurs för lärare.

Text: Carl-Magnus Höglund

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap är en metaöversikt som sammanställt översikter som i sin tur analyserat forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet.

Resultatet visar att studiero kräver ett aktivt ledarskap av läraren som innefattar både proaktiva och reaktiva arbetssätt. Resultaten kan sammanfattas i sex rubriker:

  • Lära känna eleverna och skapa positiva relationer
  • Välja och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov
  • Förebygga genom tydliga förväntningar och struktur
  • Aktivera eleverna och göra dem delaktiga
  • Stödja och möta beteenden
  • Utvärdera utifrån observationer 

Två externa forskare har medverkat i arbetsgruppen som har tagit fram översikten: Annika Lilja, docent i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och Marcus Samuelsson biträdande professor vid Linköpings universitet.

Mer info om forskningsöversikten finns på Skolforskningsinstitutets hemsida.