Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel till Ingela Henoch och Anneli Ozanne

Ingela Henoch och Anneli Ozanne, båda docenter vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har fått forksningsanslag för flera projekt.

Ingela Henoch har fått pengar från tre anslagsgivare: Från  Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond har hon fått 50.000 kr för projektet Personcentrerat stöd till kvinnor opererade för bröstcancer för att hantera symtom och problem i samband med antihormonell behandling.
Från Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse har Ingela fått 300.000 kr och från Emil och Maria Palms stiftelse har hon fått 75.000 kr, båda för projektet Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende – en modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre.

Anneli Ozanne har fått sammanlagt 450 000 kr från Föreningen Margarethahemmet och Linnea och Josef Carlssons stiftelse för projektet Stigma och socioekonomisk påverkan vid epilepsi – modell för att främja jämlik vård. Anneli har även fått 25000 kr från Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond för projektet Att upprätthålla barnens hälsa när föräldrar drabbas av ALS – en modell för att främja barncentrerat stöd.