Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om övergångar i vården uppmärksammas i Sveriges Radio

Forskningsfältet Övergångar i vården uppmärksammades i nyligen i Sveriges radio. Programmet Vetenskapsradions veckomagasin som sändes den 8 mars handlar om konsekvenserna som framgångarna inom vården av personer med medfödda hjärtfel medför. 

Från att ha varit den vanligaste dödsorsaken hos barn har överlevnaden och livslängden för personer med medfödda hjärtfel ökat stadigt sedan 60-talet. Den medicinska framgången har dock gett vården nya utmaningar i form av att det numera är en stor grupp vuxna som lever med medfödda hjärtfel.

Inslaget tar upp att barn och ungdomar med hjärtfel behöver livslång uppföljning och därför behöver fortsätta sin uppföljning inom vuxensjukvården. Överföringen från barn- till vuxensjukvården upplevs många gånger som problematisk och ostrukturerad utan tillräckliga förberedelser och information om vad som kommer att hända. Att hitta rätt i vuxensjukvården kan ibland bli en utmaning för denna patientgrupp. Det kan vara svårt för unga vuxna dels att bibehålla rätt vård och dels att själva ta ansvar för att informera sig om sin sjukdom och behandling. Det är därför av stor vikt att övergången mellan barnsjukvård och vuxensjukvård sker på ett smidigt och professionellt sätt.

Vad händer i skarven? 

Forskargruppen Vård vid övergångar i hälsa och sjukvård, som är hemmahörande vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet har tagit fram en film för att illustrera sitt forskningsfält nämligen just dessa övergångar och hur de kan påverka olika individer, bland annat unga vuxna med medfödda hjärtfel. 

Varför är det svårt med övergången? 

Ett medfött hjärtfel skiljer sig på många sätt från andra hjärtsjukdomar som ofta är livsstilsrelaterade. De medfödda felen beror på defekter i organets struktur och behöver ofta behandlas kirurigskt genom livets gång. En allmänpraktiserande hjärtläkare har inte alltid den kunskap som krävs för att ta hand om de personer som lever med denna typ av hjärtfel eftersom sjukdomsbilden skiljer sig markant från förvärvade hjärtsjukdomar. Därför behövs övergångar till speciella mottagningar för patienter med medfödda hjärtfel där kunskap finns om just denna patientgrupps diagnoser och förutsättningar.

Länk till forskargruppen Vård vid övergångar i hälsa och sjukvård
Länk till Vetenskapsradions veckomagasin 8 mars 2019
Se filmen om skarven i vården