Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om mobilbeteende i arbetslivet får 4,3 miljoner

Publicerad

Projektet ”Phubbing i arbetslivet” ska studera mobiltelefonanvändning i arbetslivet med fokus på mobilbeteenden i sociala situationer under arbetsdagen och samband med arbetsmiljöfaktorer. Även normer och policyer för mobilanvändning ska undersökas. Flera forskare från Göteborgs universitet deltar, även forskare från CGHRM. Sara Thomée, forskare vid Psykologiska institutionen, leder projektet.

Forskningsrådet Forte har beviljat 4,3 miljoner kronor till projektet ”Phubbing i arbetslivet: En studie om mobilbeteende i sociala sammanhang på arbetsplatsen och samband med social arbetsmiljö, engagemang, teameffektivitet, säkerhetsklimat, och återhämtning”.

Begreppet phubbing kommer av engelskans phone och snubbing och beskriver företeelsen att vara upptagen med sin smartphone istället för att interagera med andra fysiskt närvarande personer.

Mobilen lockar till multitasking på gott och ont

Med hjälp av mobiltelefonen kan vi snabbt befinna oss mentalt på en annan plats och i kommunikation med andra än där vi fysiskt befinner oss. Detta ger förändrade beteendemönster också i traditionella sociala situationer. Skyddsombud vittnar om att upptagenhet med mobilen kan bidra till försämrad kommunikation i arbetsgruppen och sämre tillgång till kollegialt socialt stöd. I förlängningen kan detta ha betydelse för arbetshälsa, säkerhet och produktion.

En explorativ studie

Forskningen om ”phubbing” är ung och det saknas studier i en arbetslivskontext. Forskarna planerar att genomföra en kartläggning av mobilbeteenden under arbetsdagen i ett urval av arbetsplatser inom olika branscher. Arbetsledare och medarbetare ska också intervjuas om mobilanvändningen och om det finns normer och policyer för hur mobilen används på arbetsplatsen. Projektet undersöker också om det finns samband mellan ”phubbing” i arbetslivet och en rad arbetsmiljörelaterade faktorer.

Medverkande i projektet

Sara Thomée, med dr, Göteborgs universitet, är projektledare. Medverkande forskare är Karin Allard, fil dr i psykologi, Göteborgs universitet, Mattias Gunnarsson, fil dr i psykologi, Göteborgs universitet, Pernilla Larsman, docent i psykologi, Göteborgs universitet, Maria Spante, docent i informatik, Högskolan Väst samt Lars-Göran Wallgren Tengberg, docent i psykologi, Göteborgs universitet.

Kontaktuppgifter till Sara Thomée: sara.thomee@psy.gu.se