Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om klimatets påverkan på sötvatten och hav

Publicerad

Bild på hav och öar.FORMAS har beslutat att finansiera ett treårigt forskningsprojekt i kulturgeografi med drygt 3 miljoner kronor. I projektet kommer Marie Stenseke (projektledare) och Andreas Skriver Hansen, båda forskare i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, att undersöka konsekvenserna av markanvändning och klimatförändringar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i sötvatten och kustnära hav. Särskilt fokus kommer ligga på att identifiera och analysera olika påverkansfaktorer, inklusive klimatet, som är avgörande för den sociala användningen av kustzonen.

Viktig fråga för att förstå utvecklingen av framtidens kustområden

För att förvaltningar och myndigheter (miljöpolicy och förvaltning) ska kunna reglera mänskliga aktiviteter krävs det en förståelse för hur dessa aktiviteter, både var och en för sig eller i kombination, påverkar ekosystemen och även vilka nyttor de medför för människan. Framsteg inom forskningen har gjorts för att karaktärisera effekter som den mänskliga påverkan har på biologisk mångfald, inklusive konsekvenser för ekosystem och ekosystemfunktioner. Dock behövs det ytterligare forskning för att förstå effekter på biologisk mångfald på olika nivåer samt med tanke för framtidens klimatförändringar. Målet med detta projekt är därför att klarlägga hur förändringar i ett ekosystem påverkar andra system, exempelvis vårt samhälle, på både kort och lång sikt.

I projektet medverkar ett tvärvetenskapligt team med forskare från Irland, Tyskland, Sverige, Kanada och USA. Arbetet kommer att fokusera på de kombinerade effekter på sötvatten och marina system som människan bidrar till genom spridning av olika näringsämnen och bekämpningsmedel, samt klimatförändringarnas påverkan av vattenkvaliteten i framtiden. Forskarna kommer att klarlägga effekterna av dessa påverkansfaktorer på biologisk mångfald på olika nivåer och genom att se på ekosystemets processer, och hur de påverkar människors livskvalitet (exempelvis genom hälsa, friluftsliv, identitet, etc.). Det är framförallt sista delen, människors livskvalitet, som är i fokus i den svenska studien, med utgångspunkt i västkustens unika natur- och kulturmiljö.

- Resultaten kommer att fylla viktiga kunskapsluckor, som inte tidigare har uppmärksammats inom forskningen kring framtidens sötvatten och marina system. Resultatet av forskningen kommer bidra till att utforma ett ramverk för att bygga modeller som kan användas för att förutsäga effekterna på marina ekosystem och naturens bidrag till människor, säger Andreas Skriver Hansen.

Projektet titel

Land2Sea: integrerad modellering av konsekvenserna av markanvändning och klimatförändringar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i sötvatten och kustnära hav