Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om genus, skola och våld får Forte-finansiering

Publicerad

Ylva Odenbring, docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, är en av forskarna vid Göteborgs universitet som får forskningsmedel i Fortes stora utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Hon får drygt 3,5 mnkr till sitt forskningsprojekt om genus, skola och våld.

I projektet riktas intresset mot att studera hur elever i grundskolan beskriver och erfar situationer då fysiskt och psykiskt våld förekommer i skolmiljön. Särskilt fokus ligger på betydelsen av genus när det handlar om elevers erfarenheter av våldsamma situationer i skolan.

– Vi hoppas kunna bidra med ny kunskap om genusaspekter av våld och utsatthet i skolan samt hur skolan kan hantera den här typen av frågor. Ett annat viktigt kunskapsbidrag är det är elevers röster och erfarenheter som är i fokus i studien, säger Ylva Odenbring.

Skolpolitiska agendan

Det finns även en förhoppning att resultaten leder till att frågor om brottsoffer, genus och social välfärd ytterligare aktualiseras på den skolpolitiska agendan. Forskning som relaterar just till genus, utbildning och välfärd samt brottsoffer i skolan är frågor som projektgruppen har mångårig erfarenhet av att studera.

I projektet kommer, utöver projektledaren Ylva Odenbring, även professor Thomas Johansson vid samma institution samt en doktorand att medverka. Forskningsprojektet är en del av forskningsmiljön BUKL – Barndom, ungdom, kultur och lärande.

Läs mer om forskningsbidragen som fick medel i Fortes utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd