Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskarträff med fokus på digitaliserad ungdom

Publicerad

Ett 25-tal nordiska forskare fanns på plats när ett nätverk av forskare med intresse för unga och digitalisering möttes på Göteborgs universitet.

Bild från mötet

I mitten av mars samlades forskare inom nätverket DigiChild Network - Nordic Research Network on Digitalising Childhoods - för en workshop på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Det var en av flera workshops som genomförs under 2019-2020 med forskare som har fokus på barn mellan 0 och 18 år och digitaliseringens betydelse och påverkan på bland annat de ungas deltagande, lärande och hälsa.

Möjliga vinster

Under nätverksträffen på Pedagogen föreläste ett par framstående forskare inom forskningsfältet, Kirsten Drotner, professor vid Syddansk universitet och professor Jackie Marsh, professor vid University of Sheffield.

I sin föreläsning ”Makerspaces in the early years: Enhancing digital literacy and creativity” pekade Jackie Marsh, utifrån flera egna genomförda forskningsprojekt, på stora och möjliga vinster bland yngre barn vad gäller just makerspaces - där man arbetar utforskande i gränslandet mellan analoga och digitala material med allt från slöjd till programmering - för att få till stånd goda resultat över hela fältet: lek och upptäckande, aktivt lärande, skapande samt kritiskt tänkande.

Nordiskt stöd

Forskarna i nätverket representerar Göteborgs universitet Universitetet i Oslo, Syddansk universitet, Helsingfors universitet och Islands universitet.

Nätverkets löpande workshops – där den vid Göteborgs universitet var den första - sker med stöd från NOS-HS, Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.