Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskaren Susanne Lindegarth koordinerar vattenbrukskonferensen

SWEMARC:s Susanne Lindegarth arrangerade – tillsammans med Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västernorrland och Landsbygdsnätverket – den 6:e nationella vattenbrukskonferensen i Sundsvall 13-14 mars, 2018.

Vad är vattenbruk och varför behövs en vattenbrukskonferens?
Vattenbruk är odling av organismer, som alger, musslor, skaldjur och fisk. Vår vattenbrukskonferens behövs eftersom det inte finns någon liknande mötesplats som samlar vattenbrukets aktörer från hela Sverige.

Vilka målgrupper deltog i vattenbrukskonferensen?
Vattenbrukskonferensen – som hålls vartannat år – är en bred nationell konferens och av de drygt 120 deltagarna var glädjande nog ca hälften från företagssektorn – odlare av fisk, skaldjur, foderindustrin och leverantörskedjan. Vi hade representanter från de centrala myndigheterna på regional och kommunal nivå, samt Jordbruksverket och Näringsdepartementet på plats. Men också forskare från Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, samt intresseorganisationer och branschorganisationer.

Vad var vattenbrukskonferensens fokus?
Huvudtemat för årets konferens var ”Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk” vilket vi belyste på olika sätt under konferensens 6 sessioner. Session 1 handlade om status för svenskt vattenbruk. Session 2 fokuserade på innovationer kring närsaltsutsläpp och cirkulära system medan session 3 inriktade sig på konsumentundersökningar och attityder kring vattenbruk.

Därefter följde session 4 med kortpresentationer om ”Mitt projekts bidrag till det svenska vattenbruket”. Session 5 handlade om entreprenörskap och produktidentitet medan session 6 avhandlade strategier och handlingsplaner – ”vad har hänt och hur går vi vidare?”. Sedan avslutades konferensen med ett panelsamtal om framtiden för svenskt vattenbruk.

Flera SWEMARC-forskare deltog i konferensen, kan du berätta mer om deras bidrag?
SWEMARC:s verksamhetsledare Kristina ”Snuttan” Sundell gav en uppdatering om den tvärvetenskapliga forskningen om marint vattenbruk som vi bedriver inom SWEMARC och gav också exempel på lösningar och system från andra länder.

SWEMARC:s gästprofessor Kåre Skallerud var inbjuden talare, likaså Johan Martinsson från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och deras presentationer var riktiga ögonöppnare för publiken.

Kåre berättade att branschorganisationen Norsk sjømat hade undersökt vad svenska konsumenter äter. Högst upp på listan stod kyckling, sedan spagetti och köttfärssås och på tredje plats kom fisk. Intressant nog kom lax på en tionde plats, och fick således en egen kategori! Kåre berättade vidare att svenskars konsumtion av fisk är säsongsbetonat med tydliga toppar kring midsommar, jul och påsk. Det har visat sig att svenska konsumenter helst köper lax (21 %), sill (14 %), räkor (12 %) och torsk (12 %) och att det finns en drivkraft bakom konsumtionen: sjömat ska smaka gott (80 %), vara hälsosam (64 %) och fettsnål (41 %).

Johan förklarade att deras undersökningar visar att det finns en okunskap hos allmänheten om vad vattenbruk och fiskodling egentligen är och att missuppfattningar existerar. Till exempel, så tror flertalet att det används mycket antibiotika i svenskt vattenbruk vilket inte är sant jämfört med användningen i annan husdjursuppfödning. Det var också intressant att få reda på att personer med miljöengagemang var mer negativa till fiskodling och att de som äter kött var mer positiva till odlad fisk.

SWEMARC-forskaren Susanne Eriksson höll en kort presentation om hummerodling och hur det skiljer sig åt om man odlar för konsumtion eller utsättning i havet. Susanne deltog även i panelsamtalet.

Carl Dahlberg från Tillväxt Norra Bohuslän och engagerad inom det Maritima klustret i Västsverige presenterade regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarter, ett arbete som gjorts gemensamt mellan SWEMARC och maritima klustret.

Vad hoppas du att besökarna fick med sig från konferensen?
Den absolut viktigaste rollen för den här konferensen är att fungera som en mötesplats. Jag hoppas att besökarna knöt nya kontakter, fördjupade redan etablerade kontakter och började prata med varandra. Sedan får man inte glömma att konferensen presenterade det allra senaste inom svenskt vattenbruk!