Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare vid Förvaltningshögskolan blickar österut

Publicerad

Gregg Bucken-Knapp, docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, har fått medel för att stärka samverkan inom forskning och utbildning med partners i Ryssland och Vitryssland.

Gregg Bucken-Knapp (längst till höger) med samarbetspartners i Moskva
Gregg, du kommer att vara verksam i ett samverkansprojekt finansierat av SIDA i Vitryssland (Improved service delivery, openness and transparency in Belarusian Public Administration). Vad går det ut på?

- Projektet syftar till att stödja den Vitryska akademin för offentlig förvaltning (PAA) i att utveckla och genomföra utbildningsprogram för offentliga tjänstemän. Utbildningen ska bidra till att stärka serviceproduktionen och öppenheten i förvaltningen. Projektet kommer att pågå under 2015-2016 och jag och andra representanter från Sverige kommer att besöka Minsk upprepade gånger. Även studiebesök i Sverige för lärare vid PAA kommer att arrangeras. Vi hoppas på att möten mellan olika pedagogiska traditioner ska stärka utbildningarna i båda länder.

Du har också fått ett stipendium från Svenska institutet för att utveckla samarbete med Förvaltningshögskolans motsvarighet i Moskva (School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University (SPA-LMSU)). Vad ska du göra där?

- Tanken är att jag ska bidra till deras utbildningsprogram och erbjuda en kurs för doktorander i offentlig förvaltning fokuserad på jämförande europeisk politik. Jag tänker också utveckla kontakter med ryska forskare inom mitt fält, det vill säga integrations- och migrationspolitik. Slutligen är min förhoppning att öka mina färdigheter i det ryska språket.