Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare undersöker hur väl studier på masternivå förbereder studenter att kommunicera på engelska

Tre forskare från Avdelningen för fackspråk och kommunikation har tillsammans med kollegor från Linnéuniversitet och Stockholms universitet tilldelats 6,3 miljoner från Vetenskapsrådet för att undersöka hur väl studier på masternivå förbereder studenter för att kommunicera på engelska i arbetslivet.

Hans Malmström, Magnus Gustafsson och Andreas Eriksson vid Avdelningen för fackpråk och kommunikation, Institutionen för tillämpad IT ingår i projektet som syftar till att undersöka om utbildning på mastersnivå ger studenter tillräckliga färdigheter att kommunicera på engelska på en alltmer internationaliserad arbetsplats. Ett centralt perspektiv i studien är studenters anställningsbarhet. Projektet kommer därför att undersöka företags förväntningar på studenters förmåga att kommunicera på engelska samt hur och i vilken utsträckning utbildning kan organiseras för att göra det möjligt för studenter att leva upp till dessa förväntningar. Projektet löper över tre år.