Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två forskare programmerar framför datorskärmar.
Två doktorander, en med huvudanknytning till Sahlgrenska akademin och till Chalmers, samarbetar för att lösa problem som identifierats av sjukvården (genrebild från bildbyrån iStock).
Foto: iStock
Länkstig

Forskare inom ingenjörsvetenskap och medicin lär av varandra för framtidens vårdteknik

Publicerad

Forskning i gränslandet mellan teknik och hälsa blir allt viktigare. Nu har Chalmers och Sahlgrenska akademin tillsammans startat ett nytt samarbete, där forskare utbildas i par för att lösa vårdens utmaningar.

I takt med att vår befolkning ökar och blir allt äldre står vården inför stora utmaningar. Ny teknik kan stötta och ge lösningar, och teknik med fokus på hälsa utvecklas också i rask takt. Samverkan mellan hälso- och sjukvård och ingenjörsvetenskap får allt högre prioritet, bland annat genom en rad samarbeten inom både utbildning och forskning mellan Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arbetar i par

Den nystartade Gothenburg Research School of Health Engineering är ett nytt sätt att tackla sjukvårdens utmaningar. Doktorander från Sahlgrenska akademin och Chalmers ska arbeta i par – en från varje lärosäte.

Bild
Agneta Holmäng
Agneta Holmäng
Foto: Malin Arnesson

– Tillsammans utbildar vi nu en ny typ av forskare och experter med goda kunskaper inom både hälsa, medicin och teknik. Detta gör det möjligt att öka de tvärdisciplinära samarbetet mellan teknik och medicin inom många olika forskningsområden, vilket i sin tur ökar förutsättningar att adressera hälsoutmaningar och specifika frågeställningar inom sjukvården där den tekniska kompetensen blir allt viktigare, säger Agneta Holmäng, dekan för Sahlgrenska akademin.

Bild
porträtt Stefan Bengtsson
Stefan Bengtsson

– Vi är väldigt glada att vi nu utvidgar vårt samarbete genom pardoktorander, som möjliggör för doktorander i medicin och i teknik att arbeta gemensamt med viktiga forskningsfrågor. På Chalmers är vi mycket intresserade av att utveckla teknik som kan hjälpa sjukvården möta framtida utmaningar, och vi ser dessutom att ett nära samarbete med såväl sjukhuset som Sahlgrenska akademin stärker vår kompetens och gör oss till ett ännu mer attraktivt val för forskare och studenter, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor.

Relevant för sjukvården

Tillsammans ska pardoktoranderna lösa problem som identifierats av sjukvården. Initiativet finansieras till del av Västra Götalandsregionen.

Bild
porträtt Anders Carlberg
Anders Carlberg

– Ökad samverkan mellan universitet och sjukvård är positivt för regional utveckling. Det långvariga samarbetet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin integrerar klinisk verksamhet och forskning. I och med att Chalmers nu ingår i samarbetet finns förutsättningar för att involvera ny teknik i projekten, det kan få stor betydelse, säger Anders Carlberg, FoUU-chef vid Västra Götalandsregionen.

Martin Lagging, vicedekan för forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin, menar att forskarskolan är ett unikt samarbete som nu lämnar ritbordet genom skapandet av den första forskarutbildningskursen:

Bild
porträtt Martin Lagging
Martin Lagging
Foto: Elin Lindström

– Kursen är tillgänglig även för doktorander som inte formellt är inskrivna i forskarskolan. På längre sikt hoppas vi att forskarskolan kommer att expandera och öppna upp för ökat samarbete mellan Sahlgrenska och Chalmers eftersom vi ser att teknik blir en allt viktigare del av medicin.

Koordineras från båda lärosätena

Forskarskolan koordineras både från Sahlgrenska akademin, genom Justin Schneiderman, och från Chalmers, genom Malin Barman.

De första projekten är inom området medicinteknik, och handlar om förbättrad bildanalys. Med ny teknik ska det bli möjligt att lära AI känna igen tecken på exempelvis begynnande hjärtkärlsjukdom.

– Det finns många fler områden där vi kan samverka. På sikt ska vi därför utöka forskarskolan, och inkludera dataanalys, bioteknik och fler AI-applikationer, säger Justin Schneiderman, som är universitetslektor knuten till MedTech West och även AI-rådgivare för Sahlgrenska akademin.

Experter i gränslandet teknik-hälsa

Forskarskolan har som övergripande mål att öka samarbetet och kontaktytorna. Men det handlar också om att forma en breddad forskarkompetens; individer som befinner sig i skärningspunkten mellan hälsa och teknik, och kan förstå och ”prata med” båda disciplinerna. För att åstadkomma detta har varje doktorand handledare på båda lärosätena, och de ska hålla föreläsningar för varandra för att lära ut sina kompetenser.

Bild
porträtt Justin Schneiderman
Justin Schneiderman
Foto: Malin Arnesson

– Doktoranderna ska ges ordentliga möjligheter att nätverka, bland annat genom att arbeta med gemensamma grupparbeten men också genom att få tillfälle till fria diskussioner över lunch och fika. På så sätt kan de lära mer om andra discipliner, och dela erfarenheter och kompetenser, säger Justin Schneiderman.

Forskning som kommer till nytta

Doktoranderna läser också en kurs tillsammans; en seminarieserie som omfattar gränsöverskridande ämnen som etik, innovation, nyttiggörande och AI.

Bild
porträtt Malin Barman
Malin Barman

– Seminarieserien är öppen även för andra doktorander som forskar inom hälsoområdet, tipsar Malin Barman, som koordinerar forskarskolan för Chalmers räkning.

För Chalmers blir initiativet ett sätt att få ytterligare input från sjukvården, för att säkerställa att forskarna fokuserar på rätt frågeställningar och använder sin kompetens på ett sätt som kommer till nytta.

– Vi stärker utan tvekan vår kompetens inom hälsoområdet. Dessutom får vi en tydlig koppling till nyttiggörande av vår forskning; vi kan göra tekniska lösningar som snabbare kan implementeras inom vården, avslutar Malin Barman.

AV: MIA MALMSTEDT & ELIN LINDSTRÖM

Om seminarieserien inom Gothenburg Research School of Health Engineering

Seminarieserien inom området hälsa och teknik startar i februari 2021. Syftet är att ge doktorander en fördjupning inom områden som kopplar samman hälsa och teknik, som innovation, nyttiggörande, etik och AI. Kursen ger tre högskolepoäng och planen är att den ska ges fortlöpande varje år.

Seminarieserien omfattar drygt tio seminarier, cirka ett per månad, som hålls av både externa och interna föreläsare med expertkunskap inom respektive område.

Målet är att doktoranderna efter avslutad kurs ska:

  • ha fått ett vidgat perspektiv och förståelse för hur den egna forskningen kan nyttiggöras och spridas.
  • få en större förståelse för hur AI och medicinsktekniska lösningar kan vara till hjälp inom hälso- och sjukvård.
  • kunna identifiera och diskutera etiska aspekter av sin forskning.
  • känna till hur man går till väga för att omsätta resultat från forskningsprojektet till nyttiggörande.
  • demonstrera och diskutera sitt forskningsprojekt med centrala aktörer och intressenter utifrån nyttiggörande- och innovationsperspektiv.

Seminariekursen är obligatorisk för doktorander vid Gothenburg Research School of Health Engineering men öppen för övriga doktorander som jobbar inom teknik och hälsa, på Chalmers så väl som Sahlgrenska akademin. Vid frågor, kontakta Justin Schneiderman.