Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare förmedlar kunskap om hummerodling

För att utveckla vattenbruksnäringen och förmedla kunskap bjöd NOMACULTURE-forskare från Göteborgs Universitet in till en workshop med spännande presentationer och diskussioner om hummerodling, samt en rundvandring i hummerodlingslokalen.

Den 28:e juni anordnade forskningsprojektet NOMACULTURE, som utvecklar strategier för etablering av ett hållbart svenskt marint vattenbruk, en hummerworkshop på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur, Kristineberg, för att nyttiggöra forskningsresultat i samhället. På så sätt bidrar forskarna till livsmedelsförsörjning och utveckling av vattenbruket.

Hummer i fokus
Workshopen fokuserade på odlingsbiologin hos den europeiska hummern, odlingstillstånd, samt levandeförvaring av kräftdjur på land. De 32 deltagarna – från näringslivet och myndigheter – fick även besöka det så kallade Kulturhuset, där hummer i olika livsstadier visades upp.

Frågestund med forskarna
Dagen avslutades med en frågestund och diskussion. En fråga fokuserade på om det finns kritiska odlingsstadier hos den europeiska hummern.

-Ja, det finns det men vet vi inte mycket om den europeiska hummern. Vi behöver följa och övervaka djuren noga och systematiskt, till exempel vid kläckning, för att veta mer. Det blir enklare när man har kommit förbi larvstadiet, berättade Susanne Eriksson, ansvarig forskare för utveckling av hållbar hummerproduktion inom projektet NOMACULTURE.

Men den kanske mest kritiska frågan gällde hur man får ekonomi i en hummerodling och här diskuterades ett flertal olika scenarion för att skapa rätt ekonomiska förutsättningar.

Delar gärna kunskap
-Man måste lära sig genom erfarenhet och den kunskapen vi har samlat på oss under detta projektet vill vi gärna föra över till blivande hummerodlare, avslutade Susanne Eriksson.