Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare får medel från Rymdstyrelsen

Publicerad

Två forskningsprojekt vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet har fått medel från Rymdstyrelsen. Projekten handlar om forskning kring havsis och om hur klimatförändringarna påverkar regionen runt den tibetanska högplatån.

 Celiné Heuzé står vid en stor skärm och prsenterar sitt arbete.

Céline Heuzé

Céline Heuzé har fått 4,6 miljoner under tre år för att forska på hur vi kan förutse områden i havsisen som är på väg att öppnas och bli isfria. Detta kommer att göras genom att kombinera tre olika metoder som bygger på olika typer av satelitdata.

De nya metoderna kommer att utvecklas på Weddellhavspolynyan, ett stort hål i havsisen runt Antarktis som oväntat öppnade sig igen 2017 efter att ha varit tillslutit i 40 år.

Systemet som projektet ska ta fram går under namnet WINDOWS (Warm oceanic inflows for near-real time detection of the Weddell polynya from space) och ska leda till att skapa ett varningssystem som kan förutse havsöppningar i isen flera månader i förväg. Denna kunskap kommer underlätta för forskare som undersöker hur polynyan, och andra havsisminskningar, påverkar vårt klimat. Systemet kommer också kunna användas för att på ett bättre sätt planera sjöfart i Antarktis, Arktis och Östersjön under vintertid.

Medsökande:

  • Wiebke Aldenhoff, Chalmers
  • Sebastiaan Swart, institutionen för Marina vetenskaper

För mer information

Deliang Chen står vid en skärm och presenterar sitt arbete.

Deliang Chen

Deliang Chen har fått tre miljoner för att under tre år bedriva ett forskningsprojekt med målet att kunna dra slutsatser kring hur framtida klimatförändringar och förändringar i den storskaliga cirkulationen kommer att påverka nederbörd, vattenresurser och extremväder i regionen kring den tibetanska högplatån och angränsande bergskedjor. Den tibetanska högplatån kallas den tredje polen eftersom platån utgör världens största sötvattenreservoar efter Antarktis och Arktis.

Genom satellitdata, markbaserade stationsmätningar och högupplösta klimatmodellsimuleringar av den tibetanska högplatån kommer dynamiken mellan konvektion (vertikal rörselse i en vätska eller gas) och nederbörd att studeras.

Medsökande:

Julia Kukulies, institutionen för geovetenskaper
 

Mer information: