Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration över det gamla Göteborg
Länkstig

Forskare belyser Göteborgs 400-åriga historia från nya håll

Publicerad

Politiska, kulturella och socialhistoriska infallsvinklar har tenderat att hamna i skymundan i den historiska forskningen om Göteborg. Det vill ett antal forskare vid Göteborgs universitet ändra på. I antologin Göteborg genom tiderna, som ges ut i samband med stadens 400-årsjubileum, träder ett socialt brokigt och för många ganska okänt Göteborg fram.

Initiativet till antologin togs 2017 av en grupp forskare på institutionen  för historiska studier som ville lyfta fram den Göteborgshistoriska forskning som pågår inom historia, arkeologi, idéhistoria, antikens kultur och samhällsliv och andra humanistiska ämnen. Sedan dess har en antologi växt fram genom en serie seminarier där drygt 20 forskare medverkat, varav merparten är knutna till institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

– Antologin bjuder på nedslag i Göteborgs historia – från 1400-talets Nya Lödöse till det moderna Göteborg. Men urvalet av ämnen som tas upp i boken gör inte anspråk på att vara heltäckande, istället har de medverkande forskarnas respektive intresseområden fått styra, säger historikern Johannes Daun som är en av bokens fyra redaktörer.

Boken inleds med en mer övergripande historik där de respektive antologibidragen också introduceras, och de olika bidragen är ordnade efter tre olika teman:

  • Stadens självbild och regionala roll
  • Politik, handel och sociala rörelser
  • Befolkning, levnadsförhållanden och utbildning

Upprorsplaner och maktförhållanden

Bild
Bokomslag

Politiska, kulturella och sociala infallsvinklar i forskning om Göteborgs historia har tenderat att hamna i skymundan till förmån för ett större fokus på handel och industri, menar historikerna bakom Göteborg genom tiderna.

– Med antologin hoppas vi kunna bredda det perspektivet. Vi vill belysa Göteborgs historia från nya håll, men även visa på områden som det förtjänas att forska mer på i framtiden, säger Jan Christensen, en av bokens redaktörer.

I boken får läsaren ta del av allt från spännande enskilda människoöden, som trähandlaren Anders Drakes upprorsplaner i mitten av 1700-talet, eller 1800-talets svåra epidemier i mässlingen, till diskussioner kring hur staden formats av sådant som lokala och globala maktförhållanden och teknologisk utveckling.

Kontakt:
Jan Christensen, tel: 076-792 1642, e-post: jan.christensen@history.gu.se
Johannes Daun, tel: 073-597 1687, e-post: johannes.daun@gu.se

Text: Johanna Hillgren
Illustration: Elias Martin

Fakta/ Göteborg genom tiderna

Redaktörer: Johannes Daun, Jan Christensen, Martin Linde och Per Cornell.

Medverkande forskare i boken: Johannes Daun, Jan Christensen, Martin Linde, Per Cornell, Helene Castenbrandt, Erik Hallberg, Lars Hansson, Ulf R Hansson, Anton Jansson, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Daniel Larsson, Lena Larsson Lovén, Pia Lundqvist, Linus Karlsson, Thomas Magnusson, Lars Nyström, Oscar Ortman, Lennart Andersson Palm, Lennart K Persson, Anita Synnestvedt och Martin Öhman.

Förlag: Boken gavs ut av bokförlaget Daidalos 27 april. För recensionsexemplar, kontakta förlaget: kundservice@daidalos.se