Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskar om språklig kommunikation mellan maskiner och människor

Publicerad

Simon Dobnik är docent i datalingvistik vid Humanistiska fakulteten. Hans forskning handlar om att få robotar och datorer att kommunicera språkligt med människor.

Simon Dobnik doktorerade i hur man med hjälp av språkteknologi kan få datorer och robotar att förstå rumsliga beskrivningar som ”stolen till vänster om bordet” eller ”gå runt hörnet och sväng vänster vid nästa korsning”.

Simon Dobnik. Foto: Thomas Melin.‒ Människor och robotar uppfattar inte världen på samma sätt och uttryck som ”vänster” måste översättas till observationer av världen gjorda med hjälp av vinklar och avstånd. Under min doktorandtid arbetade jag med robotar som automatiskt lärde sig betydelsen av sådana uttryck från beskrivningar som människor gjorde och genom observationer med egna sensorer, säger han.

Efter disputationen har Simon Dobnik intresserat sig för hur datorer kan förstå rumsliga uttryck på ett mer naturligt, människoliknande sätt, genom att ta hänsyn till fler saker än geometri.

‒ Bland annat handlar det om människors kunskap om de föremål de ser, hur föremålen interagerar med varandra och hur innebörden av ord hela tiden ändras och justeras av deltagarna i ett samtal.

Han har också arbetat med flera andra språkteknologiska projekt. Bland annat en artificiell kamrat (Companion) som kan samtala med människor och ta hänsyn till känslor som uttrycks både genom ord och hur rösten låter, ett datasystem som automatiskt skapar sammanfattningar av vetenskapliga artiklar (Sapient) och en undersökning av vilka typer av språklig och icke-språklig interaktion som är det minst störande för en bilförare (SIMSI).

I september tillträder Simon Dobnik en tjänst som universitetslektor i datalingvistik vid det nya centret för lingvistik och sannolikhetslära (CLASP) placerat vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Där ska han fortsätta sin forskning tillsammans med bland andra professor Shalom Lappin, som rekryterats för att leda centret.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat kan användas till i framtiden?

‒ Ett exempel: Allt eftersom robotar blir en del av våra dagliga liv som personliga assistenter eller vårdare för äldre, är det viktigt att de kan kommunicera med oss med hjälp av språk eftersom det är det mest naturliga sättet av mänsklig kommunikation, säger Simon Dobnik.

Mer information:
Simon Dobnik, telefon: 031-786 6917, e-post: simon.dobnik@gu.se