Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskar om filosofiska frågor inom rättspsykiatrin

Publicerad

Susanna Radovic är docent i teoretisk filosofi och intresserar sig bland annat för frågor som rör psykisk störning och dess koppling till brott och ansvar för sina handlingar.

Susanna Radovics avhandling handlade om introspektion, det vill säga hur vi får kunskap om våra egna upplevelser och tankar.

Efter disputationen 2005 har hennes forskning kommit att handla om olika filosofiska frågor som aktualiseras inom psykiatri i allmänhet och rättspsykiatri i synnerhet. I samarbete med kollegor från CELAM - Centrum för etik, juridik och mental hälsa har hon främst intresserat sig för frågan om hur en psykisk störning kan påverka en människas ansvarsförmåga.

‒ Den här frågan har jag behandlat från flera olika infallsvinklar, dels rent teoretiskt, ur ett rättsfilosofiskt perspektiv, men även genom intervjustudier med psykiskt störda lagöverträdare och analyser av rättspsykiatriska undersökningsprotokoll. Jag har även tillsammans med en kollega – Filip Radovic – drivit ett projekt om vanföreställningar finansierat av Vetenskapsrådet.

Just nu är Susanna Radovic delaktig i en tvärvetenskaplig studie av domstolsförhandlingar vid psykiatrisk tvångsvård.

‒ Tillsammans med forskare inom vetenskapsteori, juridik och psykologi undersöker jag hur en kombinerad juridisk och medicinsk prövning görs i beslut gällande fortsatt psykiatrisk tvångsvård, LPT, samt utskrivning från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, LRV.

 

Mer information:
Susanna Radovic, telefon: 031-786 2028, e-post: susanna@filosofi.gu.se