Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskar om esoterism och alternativa religioner

Publicerad

Henrik Bogdan är professor i religionsvetenskap. Hans forskning rör sig i gränslandet mellan västerländsk esoterism, nya religiösa rörelser och frimureri.

I sin avhandling från 2003 analyserade han förhållandet mellan västerländsk esoterism och initiationsriter i så kallade hemliga eller initiatoriska sällskap som frimureri. Västerländsk esoterism är ett relativt nytt forskningsfält och till dess forskningsområden hör bland annat magi, alkemi, astrologi, kabbala, new age, ockultism och hemliga sällskap.

Efter disputationen har Henrik Bogdan fortsatt att fördjupa sig i västerländsk esoterism och slutna sällskap, men även nya religiösa rörelser.

Henrik Bogdan. Foto: Thomas Melin.− Bland annat har jag undersökt hur ockultismen spred sig under 1900-talet från England och Frankrike, och vad som sker med ockultismen i dess möte med nya, lokala traditioner i ett globalt perspektiv. Jag har även ägnat mig i allt högre utsträckning åt de esoteriska strömningarnas utveckling i Sverige från 1700-talet och framåt, säger han.

De senaste åren har Henrik Bogdan även intresserat sig för religion och hälsa, och medicinsk humaniora. Inom ramen för forskningsprogrammet ”Religion, kultur och hälsa” har han varit ansvarig för delprojektet ”Hälsa och nyandlighet”.

− Där har jag forskat dels om ”självreligiositetens” legitimering av individualisering och dess konsekvenser för synen på hälsa, ohälsa och sexualitet, dels om den kritik som riktas mot den etablerade sjukvården och psykiatrin från New Age-rörelsen och från vissa nya religiösa rörelser.

Som lärare har Henrik Bogdan undervisat på alla nivåer från grund- till avancerad nivå. Förutom ämnesspecifika kurser i religionshistoria, har han ansvarat för tematiska kurser om exempelvis religion och politik, religion och våld/terror och sexualitet och religion. Han har också undervisat vid Sahlgrenska akademin.

− Ett av mina mål som professor är att stärka forskningsmiljön vid Göteborgs universitet i esoterism och att utveckla ett mastersprogram i ämnet för internationella studenter.

Henrik Bogdan medverkar ofta som inbjuden föreläsare hos studieförbund och museer. Han intervjuas regelbundet i tv, radio och tidningar, bland annat har han hörts i Sveriges Radios program Teologiska rummet.

Kontakt:
Henrik Bogdan, telefon: 031-786 45 57, e-post: henrik.bogdan@lir.gu.se