Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Författaren Lars Ahlin - fortfarande aktuell hundra år efter sin födelse

I år är det hundra år sedan Lars Ahlin föddes. Det uppmärksammade Nätverket för litteratur och religion med ett tvådagarssymposium om författaren.

– Vårt behov av Ahlin har aldrig varit större, säger litteraturprofessor Håkan Möller.

Lars Ahlin (1915–1997) debuterade år 1943 med romanen Tåbb med manifestet, där läsaren får följa den unge, politiskt intresserade socialisten Tåbb i hans jakt på arbete och grubblerier över samhället. Därefter publicerade Ahlin ett stort antal romaner, bland andra Natt i marknadstältet, Hannibal segraren och Din livsfrukt.

I år skulle han ha fyllt hundra år, vilket uppmärksammas på flera håll i landet. Vid Göteborgs universitet valde Nätverket för litteratur och religion att bjuda in ett antal Ahlinkännare till ett tvådagarssymposium med seminarier om författaren.

Fokus låg på det teologiska i Ahlins texter, men diskussionen handlade också om varför många i dag upplever ett motstånd mot att läsa Ahlin.

– Ett svar på det är att det saknas teologiska ramar i dag, det saknas bibelkunskaper, vilket gör det svårt att förstå författarskapet. Många sidor av författarskapet kan bli stumma för att förkunskaperna saknas. På Ahlins tid fanns ett helt annat teologiskt gehör, säger Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och en av de drivande bakom Nätverket för litteratur och religion.

Samtidigt menar Håkan Möller att Lars Ahlin borde läsas i högre utsträckning i dag: hans böcker är tveklöst fortfarande aktuella.

– Vårt behov av Ahlin har aldrig varit större, så som samhället har utvecklats. Ahlin var en stark röst mot individualismen, mot den senkapitalistiska utvecklingen i Europa och mot konsumismen. Han hade en jämlikhetsvision, en solidaritetsuppfattning och ett sätt att se på människan som skulle kunna utgöra ett väldigt kraftfullt motspråk till krafter i vår tid.

Om man vill börja läsa Ahlin, vilken bok fungerar bäst som ingång?

Natt i marknadstältet. Där firar hans berättarkonst stora framgångar. Någon har sagt att den är rent latinamerikansk i sin allomfattande och myllrande miljö- och människoskildring, säger Håkan Möller.

Konferensdeltagarna framför tegelvillan på Bengt Lidnersgatan

Symposium om Lars Ahlin och teologin pågick den 7–8 maj i Ågrenska villan. Seminarier hölls av bland andra Beata Agrell, professor emerita i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, Ulrika Lif, doktorand och adjunkt vid Mittuniversitetet, och Arne Melberg, professor i litteraturvetenskap vid Universitetet i Oslo.

Därutöver höll författaren och litteraturvetaren Gunnar D Hansson en öppen föreläsning i Stora hörsalen, Humanistiska fakulteten.

Nätverket för litteratur och religion är knutet till institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.